Wałcz. Poradnia terapii uzależnień

Burmistrz Miasta Wałcz informuję, że w ramach realizacji zadań własnych samorządu realizowana jest pomoc mieszkańcom miasta Wałcz osobom uzależnionym i współuzależnionym w ramach współpracy ze 107 Szpitalem Wojskowym (…) od 6 marca 2024 r. wznawia działalność PORADNIA TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA.

 

Poradnia czynna jest w środy od 9:00-15:00 w Budynku Przychodni gabinet 102 ( I piętro) ul. Kołobrzeska 44.

 

Skierowanie nie jest wymagane.

 

Telefon do kontaktu 261 47 30 29 codziennie w godzinach 7:30-14:00 lub osobiście w Centrum Zdrowia Psychicznego godzinach 7:30-14:00.

 

UM Wałcz