Wałcz. Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach spotkanie dla koordynatorów programu

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Wałczu zorganizowane zostało spotkanie z nauczycielami i pedagogami szkolnymi w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Używania Substancji Psychoaktywnych „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach”. Omówione zostały założenia programu oraz plan działań z placówkami, które przystąpiły do współpracy.

 

Program „Porozmawiajmy o zdrowiu i nowych zagrożeniach” powstał w następstwie niepokojącej sytuacji epidemiologicznej związanej z zatruciami nowymi narkotykami, zwłaszcza u młodych osób. Program nie zawiera treści o substancjach psychoaktywnych, lecz jest programem, który ma zapobiegać ich używaniu.

 

Tym samym jego ideą jest wskazanie uczniom drogi rozwoju bez nałogów i ryzyka utraty zdrowia lub życia. Jego celem jest nie tylko zapobieganie używania substancji psychoaktywnych, lecz także przeciwdziałanie innym zrachowaniom problemowym, które mogą występować u młodych osób.

 

Podczas spotkania, które zorganizowane zostało w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Policji w Wałczu przy współudziale przedstawiciela PSSE omówione zostały założenia, cele programu, scenariusz zajęć oraz współpraca w tym zakresie. Padały także propozycje ze strony prowadzących spotkanie oraz nauczycieli i pedagogów związane z realizacją zajęć i warsztatów dla uczniów. w sumie z terenu powiatu do programu przystąpiły 9 placówek oświatowych.

 

KPP Wałcz