Wałcz. Powierzenie obowiązków zastępcy dowódcy zmiany

17 lutego 2021 r. Komendant Powiatowy PSP w Wałczu mł.bryg. Dariusz Lubianiec w trakcie uroczystej zbiórki zmiany służbowej jednostki ratowniczo gaśniczej wręczył decyzję o powierzeniu obowiązków zastępcy dowódcy zmiany mł.kpt. inż. Arkadiuszowi Śliwińskiemu.

Mł. kpt. inż. Arkadiusz Śliwiński służbę na rzecz ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 2011 r. jako słuchacz-kadet w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu. Po ukończeniu, z dniem 14.06.2013 r. został skierowany do pełnienia służby w Komendzie Powiatowej PSP w Wałczu, gdzie zajmował kolejno następujące stanowiska: starszy ratownik od dnia 16.07.2013 r., dowódca zastępu od dnia 01.09.2016 r, dowódca sekcji od dnia 01.09.2019 r.

Z uwagi na zaangażowanie w realizację zadań służbowych na stanowisku dowódcy sekcji  i właściwą postawę w służbie z dniem 1.03.2021 r ww. oficerowi powierzone zostały obowiązki zastępcy dowódcy zmiany.

W trakcie dotychczasowej służby ukończył następujące szkoły:

•    Szkoła Aspirantów PSP w Poznaniu 14.06.2013  – (technik pożarnictwa) studium stacjonarne,

•    Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 26.04.2019 – (inżynier pożarnictwa) – studia niestacjonarne I stopnia dla strażaków w służbie stałej,

Tekst: mł. bryg. Dariusz Lubianiec
KP PSP Wałcz

powierzenie_obowiazkow1_01

powierzenie_obowiazkow1_03 powierzenie_obowiazkow1_02