Wałcz. Prace remontowe w miejskich podstawówkach

Na początku kwietnia br. zostały zakończone remonty sanitariatów w dwóch placówkach szkolnych w Wałczu.

W Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Robotniczej 23 wykonano remont łazienek dla dziewcząt na I piętrze, którego koszt wyniósł 66 800,82 zł brutto.

W Szkole Podstawowej nr 5 na os. Dolne Miasto 14A wykonano remont łazienki dziewcząt na II piętrze budynku, którego koszt wyniósł 53 360,48 zł brutto.

Remont obu łazienek polegał m.in. na całkowitej wymianie instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz montażu nowych urządzeń sanitarnych.

Do prac w obu jednostkach dokonano rozeznań rynku zamówienia publicznego o wartości do 130.000 zł. Wybrane zostały najtańsze oferty firmy PPB Hydrolog Stanisław Górski, ul. Witosa 67 z Wałcza, która była jedynym wykonawcą remontów.

Źródło informacji: Emilia Nowalska, Naczelnik Wydziału Usług Wspólnych
UM Wałcz

walcz_prace1_01

walcz_prace1_04 walcz_prace1_02 walcz_prace1_03