Wałcz. Skwer W. Kaszewskiego już odnowiony | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wałcz. Skwer W. Kaszewskiego już odnowiony

  Miasto Wałcz od 2019 roku jest Partnerem projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” realizowanego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza i Fundację Nauka dla Środowiska.

  27 maja br. zakończono realizację inwestycji na skwerze im. Wiesława Kaszewskiego. Projekt zakładał uporządkowanie przestrzenni zielonej, nasadzenie drzew, montaż elementów małej architektury. Projekt wykonała Pani Alicja Kowalczyk, a operatorem inwestycji było Stowarzyszenie Młodzi Wałcza.

  W ramach projektu wykonano także remont ciągu pieszego na terenie skweru. W ramach rewitalizacji powstało kolejne miejsce integracji społeczności lokalnej. W „otwarciu” skweru uczestniczyli [przedstawiciele grupy inicjatywnej, mieszkańcy miasta oraz najmłodsi członkowie społeczności – przedszkolaki z Przedszkola Nr 6 „Stokrotka”.

  Burmistrz Miasta – Maciej Żebrowski – wraz z zebranymi dokonał uroczystego wkopania drzewa, jako symbolu współpracy, życia i długowieczności.

  Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w tę społeczną inicjatywę.

  Źródło informacji: Anna Gródka, Wydział Spraw Społecznych

  walcz_skwer1_01

  walcz_skwer1_15 walcz_skwer1_02 walcz_skwer1_03 walcz_skwer1_04 walcz_skwer1_05 walcz_skwer1_06 walcz_skwer1_07 walcz_skwer1_08 walcz_skwer1_09 walcz_skwer1_10 walcz_skwer1_11 walcz_skwer1_12 walcz_skwer1_13 walcz_skwer1_14