Wałcz. Wspólne patrole policjantów i straży kolei

Policjanci dzielnicowi wałeckiej jednostki i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei ze Szczecinka prowadzili wspólne działania na terenie powiatu wałeckiego. Mają one na celu zapewnienie ładu i porządku publicznego na obszarze kolejowym oraz w pociągach, szczególnie podczas zabezpieczania przejazdu uczestników imprez masowych.

 

Działania te wpisują się w szereg przedsięwzięć podejmowanych przez policjantów wałeckich na rzecz poprawy bezpieczeństwa, w tym na obszarach kolejowych. Celem prowadzonych cyklicznych, wspólnych akcji jest przede wszystkim kontrola osób przemieszczających się na obszarach kolejowych, sprawdzanie ich tożsamości i kontrola przestrzegania przepisów porządkowych oraz przeciwdziałanie niszczeniu mienia i kradzieży elementów infrastruktury kolejowej.

 

W szczególnym zainteresowaniu pozostają osoby, których zachowanie może wskazywać na popełnienie czynów związanych z kradzieżami. Podczas patrolu mundurowi kontrolowali osoby przemieszczające się na obszarze kolejowym, patrolowali rejony dzikich przejść przez tory, kontrolowali punkty skupu złomu, oraz reagowali na wszelkie przypadki ujawnianych wykroczeń czy przestępstw.

 

KPP Wałcz