Wałcz. Współpraca to podstawa dobrej relacji szkół z rodzicami i policją

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu wzięli udział w wywiadówce profilowanej dla rodziców. Dobre relacje to fundament udanej współpracy pomiędzy rodzicami, szkołą, policją czy inną instytucją. Dobre relacje budują zaufanie i wpływają na jakość tej współpracy.

 

12.09. br odbyło się pierwsze w nowym roku szkolnym spotkanie z rodzicami w ramach wywiadówki. Na zaproszenie dyrektora szkoły obecne w spotkaniu były wałeckie policjantki: oficer prasowy oraz asystent Zespołu ds. Wykroczeń i Patologii Nieletnich. Rodzice są bezcennym źródłem informacji o dziecku, ale jednocześnie i oni sami mogą dowiedzieć się czegoś nowego od policjantów o swoich pociechach, czy środowisku w jakim się znajdują. Spotkania w placówkach oświatowych mają wspólny cel – wspieranie dziecka w jego rozwoju.

 

Tematami omawianymi przez policjantki było zjawisko cyberprzemocy- hejtu oraz kradzieży, uzależnień i innych negatywnych zachowań młodych osób. Funkcjonariuszki przekazały przybyłym na spotkanie rodzicom szereg informacji prewencyjnych, które na co dzień realizują wałeccy policjanci w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa, przeciwdziałania uzależnieniom oraz przejawy demoralizacji. Policjantki mówiły o aspektach bezpieczeństwa dzieci m.in. korzystania z Internetu, w którym czyhają na nie poważne zagrożenia, zwróciły uwagę dorosłych na kontakty swoich pociech w „sieci” oraz przeglądane przez nich strony internetowe oraz o uzależnienie od internetu.

 

Kolejnym aspektem była odpowiedzialność prawna osób nieletnich, zmiany w nowej ustawie o nieletnich, która weszła w życie 1 września 2022 r (Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich).  Wspomniały także o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Policjantki zachęcały rodziców do współpracy na rzecz bezpieczeństwa i rozwoju dzieci i młodzieży.

 

KPP Wałcz

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *