Wałcz. Zapraszamy na konferencję dla organizacji pozarządowych i samorządów

zapraszamy_na_konferencje

Fundacja Warszawskie Seminarium Aksjologii Administracji wraz ze Stowarzyszeniem Instytut na rzecz Lepszego Państwa mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Konferencji Organizacji Pozarządowych „Organizacje pozarządowe i samorząd terytorialny – współpraca dla dobra lokalnej społeczności”. Wydarzenie odbędzie się 30 czerwca 2023 roku w godzinach 9:00 – 17:00 w Aparthotel w Wałczu.

Konferencja skupi się m.in. na problemach lokalnych społeczności, perspektywach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz możliwościach jego działania. Wydarzenie wzbogacone zostanie o warsztaty z zakresu umiejętności miękkich. Więcej szczegółów poznają Państwo w harmonogramie wydarzenia, który organizatorzy podadzą do publicznej wiadomości już wkrótce!

Organizacje pozarządowe są nieodzownym elementem funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego oraz pełnią wiele istotnych funkcji w życiu lokalnej wspólnoty. Wspierają integrację mieszkańców, formują czynne postawy obywatelskie, wnoszą istotny wkład w podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności oraz angażują się w istotne dla społeczeństwa kwestie, jak pomoc społeczna, ochrona zdrowia, edukacja czy ekologia. Podstawą funkcjonowania NGO’s (non government organizations) jest art. 12 Konstytucji RP, który gwarantuje wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń czy fundacji. Doświadczenie ponad 30 lat ich funkcjonowania pokazuje, jak istotną częścią życia publicznego stały się w Polsce. Biorąc pod uwagę ogromny potencjał organizacji pozarządowych, organizatorzy pragną uczynić to wydarzenie forum wymiany myśli, doświadczeń, uwag i spostrzeżeń dotyczących ich funkcjonowania, współpracy z samorządem terytorialnym oraz udziału w sprawowaniu władzy na gruncie lokalnym, a także współczesnych wyzwań stojących przed organizacjami obywateli.

Aby wziąć udział w wydarzeniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, do którego link znajduje się poniżej:
https://forms.gle/6aEM1qGBFsnuM3Gr6

Konferencja ma charakter otwarty i jest dedykowana przede wszystkim przedstawicielom organizacji pozarządowych z powiatu wałeckiego. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Każdy z uczestników otrzyma już po Kongresie krótki test podsumowujący – uzyskanie co najmniej połowy punktów stanowić będzie podstawę do uzyskania certyfikatu uczestnictwa w wydarzeniu.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Instytut na rzecz Lepszego Państwa