„Walka z kradzieżą sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”

Pod takim tytułem odbyła się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 r. w Szkole Policji w Pile kolejna, czwarta już konferencja poświęcona zwalczaniu przestępczości intelektualnej, zorganizowana przy współudziale Biura Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Stowarzyszenia SYGNAŁ.

W konferencji wzięło udział prawie 70 osób – przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Stowarzyszenia SYGNAŁ i Koalicji Antypirackiej oraz jednostek organizacyjnych Policji (Komendy Głównej Policji, szkół Policji i garnizonów wojewódzkich oraz powiatowych) – ekspertów, teoretyków i praktyków.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów, dr Michał Komar – wiceprezes Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, Teresa Wierzbowska – prezes Zarządu Stowarzyszenia SYGNAŁ oraz Piotr Niemczyk – były Zastępca Dyrektora Zarządu Wywiadu UOP.

Podczas obrad wygłoszono następujące referaty:

■    „Dlaczego musimy chronić prawa autorskie? Perspektywa twórców” (dr Michał Komar, Wiceprezes ZAIKS),

■    „Streaming, sharing hosting ciekawe przypadki w 2015 i 2016 roku – zagadnienie, problemy, sukcesy” (Jarosław Mojsiejuk, Łukasz Sternowski, Monika Góra, Zbigniew Taraś – Stowarzyszenie Sygnał),

■    „Współpraca Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z jednostkami zagranicznymi w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w obszarze dotyczącym naruszeń prawa własności intelektualnej” (Wojciech Ryżowski – Naczelnik Wydziału Współpracy Krajowej Departamentu Informacji Finansowej Ministerstwa Finansów),

■    „Ustalanie sprawców przestępstw przeciwko własności intelektualnej popełnianych w sieci Internet” (podkom. Krzysztof Lorek – Biuro Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji),

■    „Podstawowe mechanizmy ukrywania korzyści finansowych pochodzących z procederu łamania praw autorskich” (podinsp. Robert Kreczmer – Szkoła Policji w Pile),

■    „Na czym polegają działania typu „Follow the money” i jak je prowadzimy?” (Teresa Wierzbowska i Agnieszka Rauch Stachowicz, Piotr Niemczyk – Stowarzyszenie Sygnał),

■    „Cyberlocker, administracja forum, serwisy cyberlockerskie – zorganizowana grupa przestępcza?” (Andrzej Nieckarz – Związek Producentów Audio – Video),

■    „Rynek nielegalnego oprogramowania” (Krzysztof Janiszewski – Ekspert  IPR),

■    „Przykłady najlepszych praktyk w sprawach naruszenia praw autorskich do programów komputerowych” (Paweł Sawicki – Business Software Alliance).

W trakcie wieczoru autorskiego Michała Komara, prowadzonego przez Piotr Niemczyka, przeprowadzono zbiórkę na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach.

Krzysztof Opaliński

walka_z_kradzieza00

walka_z_kradzieza12 walka_z_kradzieza01 walka_z_kradzieza02 walka_z_kradzieza03 walka_z_kradzieza04 walka_z_kradzieza05 walka_z_kradzieza06 walka_z_kradzieza07 walka_z_kradzieza08 walka_z_kradzieza09 walka_z_kradzieza10 walka_z_kradzieza11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *