Walne Bractwa Kurkowego w Wysokiej

W sobotę, 20 kwietnia br. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Bractwa Kurkowego w Wysokiej. Podsumowano ubiegłoroczne działania przyjmując stosowne sprawozdania.

 

Po uzyskaniu przez Zarząd absolutorium przystąpiono do wyborów władz na nadchodzącą czteroletnią kadencję. Siostry i Bracia dali swój wyraz aprobaty dla dotychczasowych władz w jednogłośnym głosowaniu. Prezesem wybrano kolejny raz Brata Jana Mrotka. Sądem Honorowym pokieruje nadal Brat Franciszek Miedziński, a Komisją Rewizyjną Siostra Kamila Helińska.

 

M.M.