Walne zebrania w OSP

W lutym oraz marcu 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży uczestniczyli w kolejnych walnych zebraniach sprawozdawczych za rok 2017 w jednostkach OSP w Milczu, Wyszynach, Margoninie, Szamocinie, Lipie-Nowy Dwór, Podstolicach, Heliodorowie, Laskowie, Zacharzynie, Sokołowie Budzyńskim, Dziewokluczu, Chodzieży i w Nowym Brzeźnie.

W spotkaniach uczestniczyli druhny i druhowie, władze samorządowe, zaproszeni goście oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. W trakcie zebrań druhowie przedstawili sprawozdania z działalności jednostek OSP oraz omówione zostały plany i cele na 2018 rok. Komendant Powiatowy PSP oraz przedstawiciele Komendanta dziękowali druhnom i druhom za ich trud i zaangażowanie. Ponadto przedstawiciele chodzieskiej komendy przedstawili statystykę zdarzeń za miniony rok z uwzględnieniem interwencji danej jednostki, realizacje i plany szkoleń dla druhów powiatu chodzieskiego, dotacje finansowe dla jednostek OSP z MSWiA, informacje dotyczące planowanej w miesiącu marcu honorowej zbiórki krwi „Spokrewnieni służbą” oraz zagadnienia BHP podczas prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.

Kolejnym poruszonym tematem na zebraniu były działania prewencyjne związane z sezonem grzewczym w ramach kampanii „Czad i ogień – obudź czujność”. Omówiono zasady zabezpieczania się przed tlenkiem węgla oraz postępowanie w przypadku zaczadzenia i pożaru w budynku, profilaktykę bezpieczeństwa w sezonie grzewczym podczas użytkowania urządzeń grzewczych na paliwo stałe, ciekłe i gazowe oraz zasady postępowania przy pożarach sadzy w kominach.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum

walne_zebrania_osp01

walne_zebrania_osp02 walne_zebrania_osp03 walne_zebrania_osp04 walne_zebrania_osp05 walne_zebrania_osp06