Warsztaty kryminalistyczne autorstwa policjantów z KPP w Pile

Na obrzeżach miasta doszło do popełnienia przestępstwa. Sprawcy pozostawili na miejscu zdarzenia wiele śladów traseologicznych, które należało ujawnić i prawidłowo zabezpieczyć. Taki scenariusz zajęć dla uczniów klas o profilu policyjnym oraz podopiecznych Fundacji Marchewkowe Pole przygotowali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile wraz z gronem pedagogicznym z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pile współpracują od kilku lat z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Pile, gdzie znajdują się klasy o profilu policyjnym. Funkcjonariusze cyklicznie prowadzą w tych oddziałach zajęcia związane z tematyką pracy w Policji. 23 lipca br. odbyły się kolejne, tym razem praktyczne warsztaty. Zadanie polegało na prawidłowym zabezpieczeniu śladów traseologicznych na miejscu zdarzenia.

Na początku zajęć asp. Jakub Franc – technik kryminalistyki z pilskiej komendy opowiedział o swojej pracy oraz wskazał, jak ważne jest ujawnienie i prawidłowe zabezpieczenie śladów na miejscu zdarzenia. Policjant wyjaśnił, że ślad to na przykład odcisk czy odbitka, która ma związek z czynem. Ślad to również trop. Następnie technik pokazał jak najłatwiej zabezpieczyć ślad obuwia pozostawionego na piasku. W warsztatach udział wziął również przewodnik z psem służbowym.

Chwilę później 16 grup pracowało już na miejscu zdarzenia. Wszyscy uczestnicy warsztatów mieli za zadanie ujawnić i prawidłowo zabezpieczyć ślad obuwia oraz opony. Uczestnicy wykonali odlewy gipsowe, które później ocenione zostały przez technika kryminalistyki. Scenariusz był przygotowany zgodnie z wszelkimi wytycznymi dotyczącymi zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.

Głównym celem zajęć było przede wszystkim zapoznanie się z pracą policjantów w czasie warsztatów kryminalistycznych. Ale to również kształtowanie postaw w zakresie współpracy zespołowej, logiczne myślenie w fazie projektowania, wykonanie zadania oraz jego weryfikacja, stawianie hipotez, praktyczne wykonanie zadań manualnych oraz umiejętność rywalizacji i współzawodnictwa ze zbliżonymi szansami.

Zajęcia miały również na celu integrację uczniów klas policyjnych z podopiecznymi Fundacji „Marchewkowe Pole” ze szczególnym uwzględnieniem na umiejętności współdziałania, pomocy i empatii. Podopieczni Fundacji „Marchewkowe Pole”, to osoby niepełnosprawne, dla których działania były ogromnym wyzwaniem i przeżyciem. Jak oświadczyli uczestnicy warsztatów, praca policjanta jest ciężka, trudna i bardzo odpowiedzialna.

Podkom. Żaneta Kowalska
KPP w Pile

warsztaty_kryminalistyczne00

warsztaty_kryminalistyczne06 warsztaty_kryminalistyczne01 warsztaty_kryminalistyczne02 warsztaty_kryminalistyczne03 warsztaty_kryminalistyczne04 warsztaty_kryminalistyczne05