WARSZTATY Z ZASAD POSTĘPOWANIA PODCZAS ZDARZEŃ Z INSTALACJAMI FOTOWOLTAICZNYMI

W dniu 14.06.2024 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wałczu przeprowadzono warsztaty z zakresu postępowania podczas zdarzeń w przypadku pożaru instalacji fotowoltaicznej (PV).

 

Szkolenie przed warsztatami miało na celu poszerzenie wiedzy na temat budowy instalacji fotowoltaicznej jako źródła prądu oraz zagrożeń jakie mogą wystąpić w budynku wyposażonym w taką instalację.

 

W trakcie części praktycznej warsztatów strażacy z PSP i OSP z terenu powiatu wałeckiego zapoznali się min. z budową instalacji fotowoltaicznych (PV), rodzajami zabezpieczeń stosowanych w instalacjach fotowoltaicznych oraz metodyką rozpoznania i działań zabezpieczających (dezaktywacja instalacji PV).

 

W warsztatach wzięli udział funkcjonariusze PSP w Wałczu oraz druhowie OSP Rudki, OSP Witankowo oraz OSP Szwecja.

 

Tekst i zdjęcia: sekc. Regina Mowczan

Komenda Powiatowa PSP w Wałczu