Ważne, dla powracających z Italii!

W ostatnich kilku dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Jeśli byłeś w Północnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni i:

1) zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem to:

•    bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną (dla powiatu pilskiego: tel. 67 351 98 74 lub 75 – sekcja epidemiologii )

•    lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego

DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU PILSKIEGO:

a) 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ , Wałcz, ul. Kołobrzeska 74 , tel. 67 258 24 42

b) lub Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, Oddział Zakaźny, tel. 61 873 9295 lub 61 873 93 68

c) dla dzieci Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, oddział obserwacyjno-zakaźny ul. Nowowiejskiego 56/58, tel. 61 859 03 36 (opr. Powiat Pilski) –  gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

2) nie zaobserwowałeś u siebie wyżej wymienionych objawów, to przez kolejne 14 dni kontroluj swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała oraz zwróć uwagę na występowanie objawów grypopodobnych (złe samopoczucie, bóle mięśniowe, kaszel).

a) Jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę.

b) Jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej wymienione objawy to:

– bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną

– lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3) miałeś kontakt z osobą chorą lub zakażoną koronawirusem SARS-CoV-2 to bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno-epidemiologiczną.

Na chwilę obecną, nie ma uzasadnienia dla podejmowania nadmiernych działań typu kwarantannowanie osób powracających z regionów Północnych Włoch, odmawianie udziału w zajęciach szkolnych oraz zamykanie szkół.

Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości, np. podczas podróży, ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu.

Instrukcja jak poprawnie i skutecznie myć ręce znajduje się poniżej.

Ze względu na obecnie wysoką aktywność grypy sezonowej w krajach Półkuli Północnej należy pamiętać o zaszczepieniu się przeciw grypie sezonowej.

(Opracowano na podstawie danych ECDC oraz WHO) Warszawa, 24.02.2020 r.
Zdjęcie i grafika: strona Głównego Inspektoratu Sanitarnego
Źródło: powiat.pila.pl

ważne_dla_powracajacych1_01

ważne_dla_powracajacych1_02