We wrześniu kolejna edycja Międzyosiedlowego Turnieju Piłkarskiego w Pile

Pod patronatem Tętna Regionu

W sobotę, 20 września 2014, na boisku przy ul. Zamenhofa rozegrany zostanie III Międzyosiedlowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Piły, Radnych Rady Miasta Piły oraz mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo. Organizatorem turnieju jest SPH Credo Jacek Bogusławski, a współorganizatorami radni miejscy Paweł Jarczak i Jacek Bogusławski oraz mieszkańcy osiedli Staszyce i Motylewo. Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe. Spójrzcie na zdjęcia i zobaczcie jak było w ubiegłym roku.

Regulamin

III Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydent Miasta Piły, Radnych Rady Miasta Piły oraz mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo Rocznik 2000, 2002, 2004 – STASZYCE 2014

§ 1

1. Organizatorem turnieju jest SPH Credo Jacek Bogusławski w Pile zwane dalej Organizatorem. Współorganizatorem są  Radni Rady Miasta Piły: Paweł Jarczak, Jacek Bogusławski, mieszkańcy osiedli Staszyce i Motylewo.

2. Celem rozgrywek jest: a) wyłonienie zwycięzcy III Międzyosiedlowego Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta i Radnych Rady Miasta Piły oraz Mieszkańców osiedli Staszyce i Motylewo w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2000 i młodsi, 2002 i młodsi oraz 2004 i młodsi,
b) umożliwienie sportowej rywalizacji między najmłodszymi adeptami piłki nożnej w Pile,
c) promocja sportu i zdrowego trybu życia.

§ 2

1. Turniej rozegrany zostanie dnia 20 września 2014 roku, na boisku przy ul. Zamenhofa w Pile w godz. 09.00-14.30.

2. Uczestnictwo w turnieju jest całkowicie darmowe. Liczba startujących zespołów jest ograniczona, w każdej kategorii wiekowej startują cztery drużyny – decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator zapewnia dla wszystkich uczestników turnieju oraz opiekunów drużyn poczęstunek oraz napoje.

§ 3

1. W turnieju mogą wziąć udział drużyny reprezentujące pilskie osiedla. Rywalizacja toczyć się będzie w trzech kategoriach wiekowych: rocznik 2000 i młodsi, rocznik 2002 i młodsi oraz rocznik 2004 i młodsi. Ustalenie terminarza rozgrywek dokona Organizator, a o jego wynikach powiadomi wszystkich trenerów pocztą elektroniczną lub telefonicznie najpóźniej w przeddzień turnieju.

2. Każda drużyna może zgłosić do turnieju maksymalnie 10 zawodników/zawodniczek urodzonych w danym roku lub młodszych. W składzie każdej drużynie musi występować dziewczyna, która w każdym meczu jest zobowiązana przebywać na boisku co najmniej 3 minuty. Czytelnie wypełniony arkusz zgłoszeniowy powinien zawierać: – nazwę drużyny i osiedla, które reprezentuje oraz imienną listę zawodników, rocznik oraz nazwisko i nr telefonu trenera/opiekuna drużyny.
Zgłoszenia do turnieju  przyjmowane będą  do 16.09.2014 r.
Zgłoszenie należy przesłać do Wiesława Powalisz na adres: powalisz62@wp.pl, telefon kontaktowy: 531 547 700.
Za zgodność listy zgłoszeniowej odpowiada pełnoletni opiekun, który składa czytelny podpis pod listą zawodników.
Wszystkich zgłoszonych do turnieju zawodników obowiązuje przedstawienie pisemnej zgody rodziców/opiekunów na udział w turnieju na formularzu Organizatora.

3. Mecze rozgrywane będą w 4 – zespołowych grupach wiekowych, w systemie każdy z każdym, 1 x 15 minut (rocznik 2000 i 2002 ), 1 x 12 minut  (roczniki 2004), po 5 zawodników + bramkarz w jednej drużynie na boisku, zmiany zawodników – „lotne”.

4. W trakcie gry obowiązują tradycyjne zasady gry w piłkę nożną respektowane przez Polski Związek Piłki Nożnej.

5.  Auty wykonywane są tradycyjnie, wyrzutem piłki rękoma zza głowy.

6.  Kary minutowe według uznania sędziów prowadzących mecze, 1 lub 2 minuty.

7. W przypadku jednakowej liczby pkt. o miejscu w grupie decyduje wynik meczu bezpośredniego, następnie lepszy stosunek bramek, większa ilość strzelonych bramek a w przypadku braku rozstrzygnięcia – losowanie.

8. Odpowiedni rozkład meczowy otrzyma przed rozpoczęciem turnieju każdy z trenerów/opiekunów wraz z regulaminem i innymi dokumentami dotyczącymi turnieju.

9. Przystąpienie do turnieju jest jednoznaczne z zaakceptowaniem formuły rozgrywania zawodów oraz jego regulaminu.

10.  Inne ustalenia: – opiekunowie drużyn zobowiązani są do posiadania wszystkich legitymacji  szkolnych swoich zawodników, a w szczególności przed i w trakcie                 rozgrywania każdego meczu. Ważna legitymacja musi posiadać pieczęć szkoły wraz  z zapisem daty ważności na obecny rok szkolny, – w przypadku braku legitymacji lub stwierdzenia udziału zawodnika lub   zawodników starszych niż przewiduje regulamin, drużyna zostaje natychmiast zdyskwalifikowana bez względu na to w jakiej rundzie  turnieju zostanie to stwierdzone, – zawodnik zgłoszony do gry w jednym zespole nie ma prawa grać w innej   drużynie zgłoszonej do turnieju. Stwierdzenie ww. incydentu spowoduje   natychmiastową dyskwalifikację drużyny, do której zawodnik nie został zgłoszony a wziął udział w jej meczu, – pełnoletni opiekun zespołu ma obowiązek reprezentowania swojej drużyny  w czasie całego w turnieju, – każdy zespół musi posiadać jednolite stroje, – drużyny ponoszą odpowiedzialność finansową za ewentualne zniszczenia wynikłe na skutek użytkowania szatni lub urządzeń znajdujących się na   boisku.

UWAGA: Zebranie opiekunów drużyn w przeddzień turnieju, tj. w piątek 19.09.2014 r. o godz. 16.00  na boisku przy ul. Zamenhofa, na którym zostanie przedstawiony program minutowy turnieju.

§ 4

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.

mm

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego10

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego16

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego11

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego12

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego13

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego14

we_wrzesniu_kolejna_edycja_miedzyosiedlowego_turnieju_pilkarskiego15