Weź udział w Mikołajkowym Spływie Kajakowym

wez_udzial_w_mikolajkowym

Klub Kajakowy PTTK ,,GWDA” Piła zaprasza w niedzielę, 4 grudnia 2016 roku, na spływ kajakowy rzeką Gwdą „Mikołajki 2016”, na trasie Piła ul. Kwidzyńska – Piła  Motylewo.

Cele spływu:

1. Zakończenie sezonu kajakowego,

2. Integracja miłośników turystyki kajakowej,

3. Podziwianie zimowych uroków rzeki Gwdy,

4. Zwiedzanie okolic miasta Piły z koryta rzeki Gwdy,

5. Obdarowanie upominkami mikołajkowymi grupy dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

1. Warunki uczestnictwa

– Zapoznanie się z zasadami ustalonymi w REGULAMINIE spływu oraz zobowiązanie potwierdzone własnoręcznym podpisem do jego przestrzegania (Dz. U. Nr 55 z dnia 04.06.2001r.)

– Umiejętność pływania

– Zgłoszenie udziału w wyznaczonym terminie i dokonanie wpłaty wpisowego

– Ukończenie 18 lat (osoby niepełnoletnie pod opieką osób dorosłych i za pisemną zgodą prawnych opiekunów)

– Turyści mogą wziąć udział w spływie na własnym sprzęcie. Istnieje możliwość rezerwacji miejsca w kajaku organizatora.

UWAGA! Ilość miejsc ograniczona – o przyjęciu na spływ i przydziale miejsca w kajaku decyduje kolejność dokonania wpłat.

2. Wpisowe – 25 zł (w tym kwota na upominki mikołajkowe dla dzieci z OSW)

Do wpisowego należy doliczyć opłatę 10 zł za miejsce w kajaku organizatora.

3. Zgłoszenia

Należy podać do dnia 28 listopada 2016 r. imię, nazwisko, adres i datę urodzenia, oraz zamiar korzystania (lub nie) z kajaka organizatora na adres Piotrowska.joanna@wp.pl lub u organizatora tel. kom. 518 927 104.

Zgłoszenie jest ważne po dokonaniu wpłaty wpisowego.

4. Świadczenia

– Fachowa kadra spływu

– Ubezpieczenie NNW

– Przewóz osób i kajaków z miejsca zakończenia spływu do bazy przy ul. Kwidzyńskiej

– Wspólne ognisko (kiełbaski, pieczywo) i  rozlosowanie przygotowanych upominków

5. Program imprezy

9.30 – zbiórka uczestników w bazie kajakowej przy ul. Kwidzyńskiej, pobranie sprzętu

10.00 – rozpoczęcie spływu

10 30 – spotkanie na Wyspie z grupą dzieci z Ośrodka Szkolno – Wychowawczego

12 30 – ognisko i pieczenie kiełbasek

14.30 – zakończenie spływu, załadowanie kajaków i przejazd do bazy

15 00 – rozładowanie, wyczyszczenie kajaków i oficjalne zakończenie spływu

6. Kadra spływu

Komandor – Stanisław Czarnecki

W roli Mikołajów – Joanna i Eugeniusz Piotrowscy

7. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy spływu powinni posiadać ciepłą bieliznę, szczelnie zapakowaną i zabezpieczoną przed zamoczeniem zapasową odzież (konieczną na przebranie w przypadku przymusowej kąpieli). Obowiązkowe nakrycie głowy w postaci czapki – MIKOŁAJKI

2. Cenne przedmioty (aparaty, telefony, dokumenty, zegarki, okulary itp.) należy zabezpieczyć przed zatonięciem lub uszkodzeniem albo pozostawić w domu.

3. Każdy z uczestników przygotowuje słodki lub praktyczny upominek dla współuczestnika spływu wartości ok. 5 zł.

4. Warunkiem koniecznym jest dobry humor uczestników!

Do zobaczenia na szlaku.
Organizatorzy

REGULAMIN SPŁYWU

1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób dorosłych, biorących na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie. (wymagana pisemna zgoda obydwu prawnych opiekunów).

4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które w rażący sposób naruszają normy niniejszego regulaminu i nie podporządkowują się zarządzeniom osób funkcyjnych w zakresie ich odpowiedzialności.

5. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione

6. Wszyscy uczestnicy spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej

7. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem pilota końcowego.

8. Obowiązkiem uczestników spływu jest udzielanie pomocy innym uczestnikom w miarę ich umiejętności i możliwości.

9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

10. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

11. Organizatorzy spływu nie biorą odpowiedzialności za majątek uczestników.

12. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników (warunki pogodowe lub inne niesprzyjające okoliczności) kierownictwo spływu może zmienić, skrócić lub odwołać cały spływ albo jego poszczególne etapy.

13. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona później niż dwa dni przed jego rozpoczęciem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej sumy wpisowego.

14. Każdy uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i w stanie sprawności w jakim go otrzymał. Za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie należy uiścić opłatę określoną przez zarząd klubu.

15. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do kierownictwa spływu.

16. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA: Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i przyjęcia sprzętu.

red