Weź udział w Rajdzie PRZEBUDZENIE WIOSENNE

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Pile im. Henryka Kamińskiego oraz PREZYDENT MIASTA PIŁY Bar WYSPIARZ w Pile ZAPRASZAJĄ W SOBOTĘ 25 MARCA 2023 NA 18 RAJD „PRZEBUDZENIE WIOSENNE”.

CELE RAJDU: OTWARCIE SEZONU TURYSTYCZNEGO – POPULARYZACJA TURYSTYKI RODZINNEJ – EDUKACJA EKOLOGICZNA – INTEGRACJA ŚRODOWISK TURYSTYCZNYCH

Do udziału zapraszamy zarówno turystów indywidualnych, jak i grupy zorganizowane.

PROPONUJEMY TRASY (do wyboru wg chęci i możliwości):

1) PIESZA KRAJOZNAWCZA (ok. 7 km) – Zbiórka ok godz. 11.30 na pętli autobusowej koło Biedronki na Koszycach. Prowadzi Edmund Maciaszek.

2) ROWEROWA (ok. 30 km), start o godz.10.00  z Placu Konstytucji 3 Maja. Prowadzi Dawid Jerks. Organizuje Pilski Klub Turystyki Rowerowej „Jednoślad”.

3) KAJAKOWA: rz. Piławą i Gwdą (19 km) z parkingu Krępsko n/Piławą do Piły. Komandor Feliks Brzeziński. Zbiórka o godz. 8.30  w Bazie KK GWDA przy Kwidzyńskiej. Organizuje Klub Kajakowy PTTK GWDA w Pile. W cenie opieka fachowej kadry, transport osób na miejsce startu, transport sprzętu, ubezpieczenie. Osobna opłata za  miejsce w kajaku z wyposażeniem. Zasady uczestnictwa poniżej w załączeniu.

4) DOWOLNA: przybądź na metę wg własnego pomysłu, np. motocyklem lub na rolkach 😉

UWAGA KONKURS: Jak co roku ogłaszamy konkurs na najbardziej „WIOSENNĄ GRUPĘ z MARZANNĄ” (przebrania, ubrania w barwach wiosennych, pomalowane twarze), uczestnicy niosą na trasie swoją ekologiczną MARZANNĘ wykonaną bez tworzyw sztucznych i (uwaga!!!) tkanin,

META na Pilskiej Wyspie przy barze WYSPIARZ od 13.00 do 14.00.

NA MECIE (w ramach wpisowego) przewidujemy:

– grochówkę rajdową

– nagrody za najładniejszą marzannę – no i oczywiście: TOPIENIE MARZANNY z kładki koło Barki!

– wklejkę do książeczek  zbierania punktów na odznaki turystyczne – być może… pamiątkę rajdową

ZGŁOSZENIA WRAZ z WPISOWYM: do 17 marca 2023 (piątek) DO ODDZIAŁU PTTK w Pile, ul. Śródmiejska 12, w godz.12.oo-16.oo, tel: 67 212-44-30 lub przelewem na konto PTTK Piła: 82 1940 1076 3022 1770 0000 0000.

Uwaga: W przypadku wyczerpania miejsc – termin zgłoszeń może ulec skróceniu!

WPISOWE: na trasy pieszą, rowerową i dowolną : 20 zł – osoby dorosłe, na trasę kajakową –  40 zł – osoby dorosłe, dodatkowo + 20 zł za miejsce w kajaku organizatora.

UWAGI: Dzieci, młodzież szkolna i członkowie PTTK z opłaconymi składkami płacą o 5 zł mniej.

Ubezpieczenie organizatorzy zapewniają kajakarzom, członkowie PTTK są ubezpieczeni po opłaceniu składek, pozostali uczestnicy winni ubezpieczyć się we własnym zakresie. Uczestnicy imprezy zgłaszając się wyrażają zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i innych środkach przekazu.

Zapraszam w imieniu organizatorów
Komandorka Joanna Piotrowska

REGULAMIN SPŁYWU

1. Spływ jest imprezą otwartą o charakterze turystyczno – rekreacyjnym.

2. Od uczestników wymagany jest stan zdrowia umożliwiający uprawianie turystyki kajakowej.

3. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w spływie tylko pod opieką osób dorosłych, biorących na siebie pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo i zachowanie (wymagana pisemna zgoda obydwu prawnych opiekunów).

4. Kierownictwo spływu ma prawo wyłączenia z uczestnictwa osób, które w rażący sposób naruszają normy niniejszego regulaminu i nie podporządkowują się zarządzeniom osób funkcyjnych w zakresie ich  odpowiedzialności.

5. Picie alkoholu w czasie trwania spływu jest zabronione.

6. Wszyscy uczestnicy spływu płyną w założonej kamizelce asekuracyjnej.

7. Zabrania się wyprzedzania kajaka pilota początkowego oraz pozostawania za kajakiem pilota końcowego.

8. Obowiązkiem uczestników spływu jest udzielanie pomocy innym uczestnikom w miarę ich umiejętności i możliwości.

9. Uczestnicy spływu są zobowiązani do pomocy w załadunku i rozładunku sprzętu.

10. Każdy uczestnik bierze udział w imprezie na własną odpowiedzialność.

11. Organizatorzy spływu nie biorą odpowiedzialności za majątek uczestników.

12. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników (warunki pogodowe lub  inne niesprzyjające  okoliczności)  kierownictwo spływu może zmienić, skrócić lub odwołać cały spływ albo jego poszczególne etapy.

13. Rezygnacja z udziału w spływie zgłoszona później niż dwa dni przed jego rozpoczęciem pozbawia rezygnującego prawa do zwrotu wpłaconej sumy wpisowego.

14. Każdy uczestnik spływu zdaje użyczony sprzęt wyczyszczony, kompletny i w stanie sprawności w jakim go otrzymał. Za zniszczenie, zagubienie lub uszkodzenie należy uiścić opłatę określoną przez zarząd klubu.

15. Ostateczna interpretacja postanowień regulaminu należy do kierownictwa spływu.

16. W kwestiach spornych obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

UWAGA: Każdy uczestnik przed rozpoczęciem spływu własnoręcznym podpisem potwierdza zapoznanie się z regulaminem, zobowiązanie do jego przestrzegania i przyjęcia sprzętu. Uczestnicy imprezy zgłaszając się wyrażają zgodę na publikację wizerunku w mediach społecznościowych i innych środkach przekazu. Spływ nie ma charakteru komercyjnego i organizujemy go na zasadzie samorealizacji. Wyliczona przez nas kwota wynika z kalkulacji kosztów i nie obejmuje zysku.

Fot. z poprzednich rajdów

wez_udzial

wez_udzial_02 wez_udzial_03 wez_udzial_04 wez_udzial_05 wez_udzial_06 wez_udzial_07 wez_udzial_08 wez_udzial_09