Wicemarszałek Krzysztof Grabowski interweniuje

Wicemarszalek_Krzysztof_Grabowski

Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego wydał oświadczenie dotyczące zmniejszenia pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dla Wielkopolski na lata 2014-2020. Poniżej jego treść:

„W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace związane z przyjęciem rozporządzenia dotyczącego określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Obecnie procedowany II projekt tego rozporządzenia jest krzywdzący dla województwa wielkopolskiego i doprowadza do zmniejszenia alokacji w schemacie I pomocy technicznej o 1 218 926 euro w porównaniu do I projektu przedstawionego w listopadzie 2015 roku. Łączna alokacja dla województwa wielkopolskiego spada z 5 947 690 euro do 4 728 764 euro.

Wysłałem pismo z prośbą o pomoc i interwencję w tej sprawie do Pani Premier Beaty Szydło i otrzymałem informację z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, że interwencja w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi będzie, tak że wszystko zależy od Ministra Rolnictwa. Pisma z prośbą o wsparcie w dążeniach do zwiększenia puli środków przypadających dla województwa wielkopolskiego wysłałem również do wszystkich wielkopolskich parlamentarzystów. Tak drastyczna redukcja środków ogranicza możliwości województwa wielkopolskiego umożliwiające wdrożenie działań PROW 2014-2020.  Zmniejszenie środków będzie także niewystarczające dla utrzymania odpowiedniej liczby wykwalifikowanych pracowników w celu prawidłowej i terminowej obsługi Programu.

Po szczegółowej analizie projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie określenia wysokości limitów środków dostępnych w ramach schematów Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w Schemacie I, przesłanego pismem z dnia 12 stycznia 2016 roku, należy stanowczo stwierdzić, że nie odzwierciedla on faktycznych potrzeb finansowych i jest nie do przyjęcia dla województwa wielkopolskiego jako Instytucji Wdrażającej PROW 2014-2020. Brak wystarczających środków w Schemacie I może doprowadzić do zagrożenia prawidłowej realizacji zadań delegowanych w ramach PROW 2014-2020, co wpłynie niekorzystnie na beneficjentów z terenu województwa wielkopolskiego oraz może skutkować koniecznością redukcji etatów i zwolnieniem z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu kolejnych kilkudziesięciu osób.

W razie jakichkolwiek pytań w tej sprawie pozostaję do Państwa dyspozycji pod numerem telefonu 61 626 66 30.”

Krzysztof Grabowski
Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego

red

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *