Więcej pieniędzy na ochronę zabytków

bogrycewicz_net

Co za zbieg okoliczności, że kiedy przygotowuję felieton o zwiększeniu wydatków na ochronę zabytków, przypada Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Otóż, wszystko wskazuje na to, że w ostatni poniedziałek kwietnia Sejmik Wielkopolski zwiększy o 500.000 zł, do 1,5 mln zł wydatki na udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych lub znajdujących się na obszarze województwa wielkopolskiego w roku budżetowym 2021, co jest realizacją moich postulatów.

Po roku nieobecności, wrócił do budżetu Województwa Wielkopolskiego konkurs, najkrócej mówiąc wspierający konserwację zabytków. Sejmik głosami KO, PSL, SLD przyjął budżet, gdzie zaplanowano na ten cel tylko milion złotych. To kwota zdecydowanie zbyt mała wobec skali potrzeb, a także w związku z tym, że w 2020 roku, nie było na ten cel ani złotówki. Napłynęła więc rekordowa liczba wniosków, prawie 140. Zaproponowałem Komisji Kultury, której jestem członkiem, aby zwrócić się do Zarządu Województwa z prośbą o informacje dotyczące możliwości budżetowych zwiększenia środków w 2021 roku, co Komisja przyjęła z aprobatą, i poparła mój wniosek jednomyślnie. Mając na względzie wagę sprawy skierowałem oddzielnie indywidualne zapytanie o możliwość i zakres zwiększenia środków z budżetu WW na udzielenie dotacji. Zarząd Województwa zaakceptował wniosek budżetowy Departamentu Kultury, który później został zaakceptowany przez Komisję Kultury, i teraz trafi pod obrady ogółu Sejmiku.

W Wielkopolsce mamy bardzo wiele bezcennych zabytków sakralnych i świeckich, świadków naszej historii. Jeśli nie zadbamy o nie, możemy bezpowrotnie je utracić. Cieszę się, że moja inicjatywa znalazła zrozumienie zarówno w Zarządzie Województwa jak i u wszystkich radnych. Rekordowa liczba wniosków potwierdza, że to właściwe działania. Nie dość, że chronimy nasze dziedzictwo, to także wszelkie wydatki inwestycyjne neutralizują negatywne skutki kryzysu, i napędzają gospodarkę.

Adam Bogrycewicz, radny Sejmiku Wielkopolskiego, PiS