Więcej robić dla Wielkopolski, mniej pisać dla rozpoznawalności!!!

maciejewski_net

Przekazując ten artykuł do gazety Tętno Regionu chcę przekazać czytelnikom kilka informacji z prac Sejmiku Wielkopolskiego.

Moja nieobecność dotychczasowa na łamach tej gazety była spowodowana dużym zaangażowaniem w wiele przedsięwzięć lokalnych, które często wypełniają mój wolny czas, jednak dziś postanowiłem zmienić tę sytuację i przekazać na ręce Pana Redaktora, krótką informację z prac Sejmiku.

Chcę też wyrazić swoje stanowisko w sprawach często poruszanych na stronach tej gazety, że piszący tutaj Radni Sejmiku nie zawsze robią to w sposób obiektywny, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy są jasno zdeklarowanymi radnymi opozycyjnymi w stosunku do rządzącej koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego i Platformy Obywatelskiej w Sejmiku Wielkopolskim.

Przykład: Szanowni Państwo to najbardziej jasny przykład głosowania nad projektem budżetu na każdy rok budżetowy(opozycja jest zawsze przeciw projektowi), a więc przeciwni są zaplanowanym kierunkom rozwoju województwa, zaplanowanym zadaniom i co dzieje się w trakcie roku budżetowego, ci sami radni głosują za zadaniami w poszczególnych regionach wielkopolski, ba często przypisując sobie sprawstwo w postaci „…nacisku na Marszałka województwa i Zarząd województwa, a także pisanym interpelacjom…” nic bardziej mylnego Drodzy Czytelnicy!!! To działa według przyjętych założeń w Wieloletniej Prognozie Finansowej i projekcie Budżetu województwa Wielkopolskiego, co jest przedmiotem dyskusji w trakcie jego tworzenia..

Na ostatniej sesji pojęliśmy kilka ważnych uchował, które wspierają działania lokalnych samorządów gminnych i powiatowych, a także uchwały wspierające działania organizacji NGO, które składały projekty w konkursie „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”.

Szczegóły w następnym numerze.

Jarosław Maciejewski
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego