Więcej środków dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych

wiecej_srodkow_dla_organizacji

Jednymi z najczęstszych problemów organizacji pozarządowych są: brak środków na działalność organizacji oraz nieznajomość źródeł ich pozyskiwania. Tak naprawdę jednak możliwości w tym zakresie jest sporo, o czym mogli dowiedzieć się dziś przedstawiciele pilskich organizacji pozarządowych, którzy wzięli udział w spotkaniu organizowanym przez Wydział Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta Piły.

Podczas spotkania Marian Martenka – pracownik WSO przedstawił uczestnikom spotkania możliwość pozyskania wsparcia finansowego poprzez udział w konkursach ogłoszonych przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Wzięcie udziału w konkursie pozwoli organizacjom pozarządowym starać się o dodatkowe środki, poza tymi, które corocznie Gmina Piła przeznacza na wsparcie.

W pierwszym z konkursów łączna kwota dofinansować to 880 tys. złotych na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w 2019 roku. Drugi konkurs na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego na lata 2019-2021 wiąże się z przekazaniem łącznej kwoty 360 tys. (po 120 tys. na każdy rok). Do 4 marca 2019 roku organizacje pozarządowe mogą składać oferty do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu o dotacje na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej.

Bliższe informacje można uzyskać na stronach www.bip.umww.pl (zakładka: otwarty konkurs – pomoc społeczna) oraz www.rops.poznan.pl.

UM Piły