Wielka radość Macieja i Jego najbliższych | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wielka radość Macieja i Jego najbliższych

  SAMSUNG CSC

  Schodołaz gąsienicowy, dzięki szczodrości lokalnego sponsora, trafił niedawno do Macieja, niepełnosprawnego ucznia Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży. – Wszyscy mają się u nas czuć dobrze, bo „specjalna” po naszemu znaczy wyjątkowa – mówi właściciel i dyrektor szkoły!

  - Maciej ma 11 lat, jest bardzo miłym i pogodnym chłopcem. W kontaktach z rówieśnikami i osobami dorosłymi jest bardzo otwarty. Bardzo dobrze pracuje na codziennych zajęciach. Jest zdyscyplinowany, współpracuje z nauczycielem oraz terapeutami, jest bardzo dokładny i skrupulatny – mówi Rafał Pytlak, dyrektor szkoły - Maciej jest koleżeński, uczynny i wrażliwy, chętnie pomaga innym uczniom. Jest bardzo lubiany w klasie – dodaje.

  Nic dziwnego zatem, że ktoś postanowił Mu pomóc. Dzięki uprzejmości pana Łukasza Dymka, właściciela Wielkopolskiego Instytutu Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji w Chodzieży, Maciej otrzymał (poprzez darowiznę dla szkoły) schodołaz gąsienicowy, na którego zakup nie było stać Jego najbliższych.

  - Jest to urządzenie, które umożliwia transport Macieja poruszającego się na wózku inwalidzkim po schodach na piętro placówki – mówi ponownie dyrektor placówki. – W tym miejscu chciałbym zaznaczyć – kontynuuje – że wyrażam swoją wdzięczność za tę pomoc.

  Podkreśla także, że nie jest to pierwszy raz gdy Jego szkoła otrzymała pomoc od chodzieskiej firmy oraz, że jej właściciel udzielił jej bez wahania gdy tylko dyrektor szkoły zabiegał do Niego o pomoc.

  Szkoła specjalna w Chodzieży powstała we wrześniu 2013 roku i zajmuje się edukacją i rewalidacją dzieci niepełnosprawnych intelektualnie z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem.

  - Nadrzędnym celem naszej pracy jest przygotowanie uczniów do samodzielnego życia w środowisku na miarę ich możliwości – opisuje Rafał Pytlak. - Realizujemy ten cel poprzez integrację ze środowiskiem, kształtowanie umiejętności samoobsługi i komunikacji z otoczeniem, korzystanie z osiągnięć techniki, dbanie o rozwój kulturalny, współpracę z rodzicami – wyjaśnia.

  W tym roku szkolnym do placówki uczęszcza 21 uczniów.

  Szkoła oprócz realizacji podstawy programowej, zapewnia swoim uczniom szereg zajęć terapeutycznych, w tym: terapię logopedyczną, terapię psychologiczną, EEG biofeedback, fizjoterapię, zajęcia z elementami terapii SI, terapię ręki, masaż klasyczny, gimnastykę korekcyjną, kinezjotaping, terapię polisensoryczną w sali doświadczania świata, plastykę sensoryczną, arteterapię, hipoterapię we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacji w Stobnie.

  - Dla naszych uczniów organizujemy zajęcia warsztatowe (np. kulinarne, artystyczne), organizujemy wiele imprez okolicznościowych, wyjść do kina, na przedstawienia, organizujemy wycieczki edukacyjne – uzupełnia dyrekcja. - Każda nasza sala wyposażona jest w nowoczesny sprzęt multimedialny, tablice interaktywne, dysponujemy profesjonalnie wyposażoną salą do fizjoterapii i zajęć ruchowych, salą doświadczania świata oraz pracownią logopedyczną. Największym atutem naszej szkoły jest jej kameralny charakter, panująca tu przyjazna i rodzinna atmosfera ma niewątpliwie ogromny wpływ na rozwój emocjonalny naszych uczniów, na ich samopoczucie.

  Jedenastoletni Maciej jak widać wyraźnie jest zadowolony, że ktoś pozytywnie o Nim pomyślał i ułatwił Jego bezpośrednim opiekunom codzienną wspinaczkę z i do placówki szkolnej, która jest dla Niego de facto całym światem i kontaktem z otoczeniem i rówieśnikami!

  - Dotychczas transport Macieja po schodach odbywał się za pomocą schodołazu krzesełkowego, był on jednak bardzo uciążliwy, wymagał każdorazowo przenoszenia Macieja z wózka na schodołaz – mówi pan Rafał i od razu dodaje - Wszyscy czują się u nas dobrze, bo „specjalna” znaczy wyjątkowa, przyjazna, szczególna, doskonała!  

  Na zdjęciu Rafał Pytlak, dyrektor SNSP w Chodzieży wraz z uczniem Maciejem podczas codziennego odprowadzania chłopca do samochodu po lekcjach.

  red