Wielkopolska chroniona przed ASF

Wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska, zwołała dziś (21 bm.) posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Tematem narady było omówienie przygotowań oraz działań służb po opublikowaniu przez Komisję Europejską decyzji wykonawczej wprowadzającej na części województwa wielkopolskiego strefy ochronnej przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

Po informacji o odnalezieniu martwego dzika zakażonego wirusem ASF w powiecie wschowskim (woj. lubuskie),  wielkopolskie służby weterynaryjne rozpoczęły intensywne działania eliminujące ryzyko przedostania się ogniska wirusa na teren Wielkopolski. Szereg działań prowadzonych było już wcześniej i dotyczyły one monitoringu zagrożeń i  szeroko rozumianej profilaktyki – szkoleń dla rolników, kontroli bioasekuracji.

Wyznaczona przez KE strefa ochronna (żółta) objęła cały powiat wolsztyński (gmina Siedlec, Wolsztyn i Przemęt) oraz Wijewo w pow. leszczyńskim. Wyznaczenie stref nakłada szereg obowiązków, dotyczących m.in. poddania badaniom wszystkich odstrzelonych dzików oraz stosowania przez hodowców trzód mat dezynfekcyjnych we wjazdach na teren gospodarstwa i wyjazdach z nich.

W całej strefie ochronnej, prowadzone będą wzmożone poszukiwania padłych dzików. Postulowany jest także odstrzał dzików w całej strefie. Działania będą prowadzone przez służby weterynaryjne we współpracy z Polskim Związkiem Łowiecki oraz Dyrekcją Lasów Państwowych. Wojewoda skieruje także wniosek do Ministra Obrony Narodowej o pomoc wojska w działaniach poszukiwawczych. Od najbliższego poniedziałku, badania padłych dzików  w kierunku ASF będzie wykonywało laboratorium Zakład Higieny Weterynarii w Poznaniu (dotychczas były one wysyłane do Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach), co skróci znacząco czas na przebadanie pobranych próbek.

Tomasz Stube
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

wielkopolska_chroniona

wielkopolska_chroniona_02 wielkopolska_chroniona_03