Wielkopolska – Hołd Szejnfelda dla Powstańców

Powstanie Wielkopolskie jest jednym z fundamentów tożsamości Wielkopolan. Z tych powodów Adam Szejnfeld, dzisiaj senator Ziemi Wielkopolskiej, a wcześniej burmistrz Szamocina w powiece chodzieskim, poseł i europoseł Wielkopolski, zawsze był mocno zaangażowany w utrwalanie pamięci bohaterów tamtych lat i wydarzeń. Dlatego z jego inicjatywy lub z jego pomocą powstały w Wielkopolsce pomniki oraz inne historycznie ważne ślady bohaterskiego zrywu Wielkopolan.

Jednym z przykładów jest odbudowa za jego sprawą Pomnika Wolności w Szamocinie, który jest poświęcony pamięci Powstańców Wielkopolskich. Pomnik został całkowicie zniszczony przez Niemców we wrześniu 1939r. i nie został po nim nawet najmniejszy ślad. Nikt po II wojnie światowej nie podjął się odbudowy tego ważnego dla Szamocina i Wielkopolski obelisku. Dopiero z inicjatywy i pod kierownictwem Adama Szejnfelda, ówczesnego burmistrza Szamocina, na podstawie starych zdjęć i widokówek pocztowych, pomnik został odbudowany. Odsłonięcie nastąpiło w dni 11 listopada 1993r. w 75. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego.

Innym przykładem była budowa pomnika I. J. Paderewskiego w Poznaniu, którego przyjazd do stolicy Wielkopolski w grudniu 1918 roku dał impuls do wybuchu powstańczego zrywu. Mimo to, w Poznaniu nie było pomnika tego wielkiego Polaka. Inicjatywę podjęło Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, a przewodniczących Rady Budowy Pomnika został Adam Szejnfeld, poseł na Sejm a potem europoseł Wielkopolski. Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego został zlokalizowany na Świętym Marcinie, bezpośrednio przy gmachu Auli Nova Akademii Muzycznej, w obrębie dawnej Dzielnicy Cesarskiej. Odsłonięcie pomnika nastąpiło w dniu 6 maja 2015r.

Niezamierzonym „łącznikiem” obu wydarzeń był fakt, iż Pomnik Wolności w Szamocinie wraz z Adamem Szejnfeldem odsłaniał Bronisław Komorowski, ówczesny wiceminister Obrony Narodowej, a 22 lata później, pomnik I. J. Paderewskiego w Poznaniu odsłaniał… również Bronisław Komorowski, wtedy już Prezydent RP.

Za sprawą Adama Szejnfelda i przy jego udziale albo wsparciu powstały nie tylko pomniki, ale też odnawiane były nagrobki oraz inne miejsca pamięci Powstańców, szczególnie w gminie Szamocin. Każdego roku bierze on też udział w uroczystościach upamiętniających Powstańców w Wielkopolsce lub w Warszawie.

****

Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918. Impulsem była wizyta w Poznaniu powracającego do Polski Ignacego Jana Paderewskiego, który 26 lutego wygłosił płomienne przemówienie do rodaków przed hotelem Bazar. Następnego dnia, 27 grudnia, swoją paradę wojskową na Świętym Marcinie urządzili Niemcy. Wtedy też doszło do pierwszych zamieszek, w wyniku których wywiązała się walka, podjęta następnie przez oddziały kierowane przez Polską Organizację Wojskową Zaboru Pruskiego.  Wybuchło powstanie, które objęło swoim zasięgiem niemal cały region. Powstanie Wielkopolskie zakończyło się zwycięstwem w dniu 16 lutego 1919r. a Wielkopolska wróciła do Polski, co ostatecznie potwierdził Traktat Wersalski z 28 czerwca 1919 r.

Anna Karmowska
Biuro Senatorskie Adama Szejnfelda w Pile

SONY DSC

wielkopolska_hold1_04 nor wielkopolska_hold1_03