Wielkopolska ma nowych konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia

Nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia odebrali oficjalne powołania z rąk wojewody wielkopolskiej Agaty Sobczyk oraz II wicewojewody wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego.

 

Konsultantami wojewódzkimi zostają lekarze specjaliści powoływani przez wojewodę w porozumieniu z ministrem zdrowia. Ich zadaniem jest opiniowanie, kontrolowanie oraz doradzanie, a także sprawowanie nadzoru nad stroną merytoryczną doskonalenia zawodowego i szkolenia specjalizacyjnego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia.

 

Nowym konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu został prof. dr hab. n. med. Tomasz Kotwicki. Na co dzień jest kierownikiem kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Zawodowo związany również z Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi UM w Poznaniu.  Jest autorem wielu publikacji oraz członkiem towarzystw naukowych w kraju i zagranicą.

 

Powołanie na kolejną kadencję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej otrzymała dr n. med. Justyna Otulakowska-Skrzyńska. Jest adiunktem w Katedrze Praktycznej Stomatologii Klinicznej Klinice Stomatologii Zintegrowanej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Obecnie pełni także funkcję jednego z zastępców Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu.

 

Konsultantem wojewódzkim w dziedzinie endokrynologii kolejną kadencję będzie dr hab. n. med. Paweł Gut – adiunkt w  Klinice Endokrynologii, Przemiany Materii i  Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Jest specjalistą w dziedzinie chorób wewnętrznych, endokrynologii i  medycyny nuklearnej.

 

Dr hab. n. o zdr. Marzena Wiernicka została powołana na kolejną kadencję na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie fizjoterapii. Jest kierowniczką Zakładu Kinezyterapii i Fizjoterapii wieku Rozwojowego na Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, a także doświadczoną i cenioną w środowisku specjalistką w dziedzinie fizjoterapii.

 

Mgr Bożena Maciek-Haściło została konsultantem wojewódzkim w dziedzinie psychoterapii uzależnień. Jest ona pierwszym konsultantem w tej dziedzinie. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na co dzień kieruje Poradnią i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu w Śremie.

 

Również kolejną kadencję jako konsultant wojewódzki w dziedzinie farmacji aptecznej będzie pełnił dr n. farm. Stefan Piechocki – współwłaściciel i kierownik Apteki Rodzinnej w Wolsztynie. Od wielu lat zaangażowany w działalność samorządu aptekarskiego, członek Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

 

Nina Swarcewicz