Wielkopolska nagrodzona w konkursie European Broadband Award 2016!

14 listopada 2016 r. w Brukseli Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, odebrał z rąk unijnego Komisarza Günthera H. Oettingera nagrodę dla projektu Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa (WSS) za I miejsce w konkursie Komisji Europejskiej European Broadband Awards 2016.

Celem konkursu jest wskazanie najlepszych praktyk europejskich w zakresie planowania, zarządzania i realizacji projektów dotyczących sieci szerokopasmowych następnej generacji. Projekt WSS zwyciężył w kategorii „Innowacyjne modele finansowania, biznesu i inwestycji” ze względu na wyjątkowy model finansowania, dzięki któremu Spółce udało się pozyskać inwestorów, którzy wnieśli kapitał w celu zabezpieczenia wkładu własnego (15%) na realizację projektu poprzez objęcie akcji nowej emisji.

W ramach wartego 410 mln zł przedsięwzięcia wybudowana została sieć szerokopasmowa obejmująca całą Wielkopolskę. Licząca 4,6 tysiąca kilometrów linia światłowodowa swoim zasięgiem objęła 3,27 mln mieszkańców województwa oraz 257 instytucji administracji publicznej. We wszystkich miastach będących siedzibami powiatów zostało zlokalizowanych 31 węzłów sieci szkieletowej. Oprócz tego powstało 576 węzłów dystrybucyjnych, dzięki czemu w każdej gminie Wielkopolski znajduje się przynajmniej jeden taki węzeł. WSS objęło zasięgiem 98% gospodarstw domowych tak, by znajdowały się w maksymalnym promieniu 4 kilometrów od najbliższego węzła dystrybucyjnego. Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa stanowi uzupełnienie dla istniejących zasobów należących do różnych operatorów. Wypełniła lukę w dostępie do sieci internetowej nowej generacji oraz tradycyjnego Internetu szerokopasmowego i umożliwiła efektywny dostęp hurtowy dla operatorów „ostatniej mili”, którzy wykorzystują dostęp do sieci, zapewniając usługi szerokopasmowe, w tym dostęp do Internetu, dla użytkowników końcowych. Ponadto jest ona najtaniej wybudowaną i najdłuższą regionalną siecią szerokopasmową w Polsce.

Dzięki realizacji projektu Wielkopolska stała się jednym z liderów w budowie regionalnych sieci szerokopasmowych w naszym kraju.

https://youtu.be/WJqhN9IDM3o

Anna Parzyńska – Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Fot. Biuro Wielkopolski w Brukseli

2016 European Broadband Award Ceremony and B-Day Conference

2016 European Broadband Award Ceremony and B-Day Conference 2016 European Broadband Award Ceremony and B-Day Conference