Wielkopolska Rada Rolnicza wspiera strajki rolników

Podczas specjalnego posiedzenia Wielkopolskiej Rady Rolniczej jej członkowie zajęli się trwającymi od kilku tygodni strajkami rolników. Analizując postulaty rolników Rada poprała postulaty przekazane przez rolników i ich dążenia do naprawy sytuacji na rynku płodów i produktów wolnych oraz rosnących wymogach formalnych stawianych przez instytucje rolnicze.    

 

Drastyczny spadek opłacalności produkcji, wzrosty kosztów zakupu środków produkcji, oraz narastające wymogi biurokratyczne, a ponadto niekontrolowany napływ płodów i produktów pochodzenia rolniczego z Ukrainy załamał dotychczasową stabilną i przewidywalną sytuację na krajowym rynku rolniczym. Wiele gospodarstw także z Wielkopolski funkcjonujących w oparciu o wymogi UE oraz wysokie koszty produkcji nie jest w stanie produkować oraz sprzedawać swoich wyrobów na krajowy rynek rolniczy. Dlatego Wielkopolska Rada Rolnicza popiera protesty rolników, którzy w przekazanych postulatach wskazują obszary pilnych działań Rządu oraz instytucji nadzorujących cały sektor.

 

– Odbywające się specjalne posiedzenie Wielkopolskiej Rady Rolniczej działającej przy Zarządzie Województwa Wielkopolskiego w obliczu trwających protestów rolników przyjęła stanowisko skierowane do Rządu popierające protesty i postulaty rolników, które mówią o wycofanie się z założeń „zielonego ładu” napływowi towarów rolnych z Ukrainy, ułatwienia prowadzenia inwestycji rolniczych. To bardzo ważne postulaty, popierając ich głos mamy nadzieje, że Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławowi Siekierskiemu uda się je zrealizować. – Mówi Przewodniczący Wielkopolskiej Rady Rolniczej, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Ponadto rolnicy patrząc kierunek rozwoju oraz wdrażane akty prawne UE mające realny wpływ na funkcjonowanie gospodarstw domagają się o wycofanie założeń „zielonego ładu”, którego realizacja nie jest możliwa ze względu na warunki pogodowe oraz sytuacje gospodarczą w kraju. Wielkopolska Rada Rolnicza aktywnie rozmawiając z przedstawicielami sektora rolniczego głęboko wierzy, że postulaty rolników oraz ich argumenty wypłyną na kierunek zmian i decyzje Unii Europejskiej co do ochrony rodzimego rolnictwa i utrzymania jego konkurencyjności na mapie Europy i Świata.

 

Bartosz Zalas