„Wielkopolski punkt widzenia”

Pilska kampania wyborcza do samorządów nabiera tempa. 25 października kandydaci Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w okręgu nr 2 (pilski) na czele z liderem listy Krzysztofem Paszykiem przedstawili Wielkopolski Punkt Widzenia na samorząd, który to program zawiera dziesięć punktów.

1.    WIELKOPOLSKA SILNA, SPÓJNA I SAMORZĄDNA

Jesteśmy za zrównoważoną dystrybucją środków, z jak największym udziałem decyzji samorządów i z możliwością wsparcia inwestycji na obszarach mniej zurbanizowanych. Jesteśmy za maksymalnym uproszczaniem wymaganych formalności.

PSL na wszystkich szczeblach skutecznie przeciwstawił się likwidacji sądów rejonowych przeprowadzanej przez ministra Jarosława Gowina, traktując to jako osłabianie samorządu. Najwięcej sądów, bo aż 13 z 79 zlikwidowano w Wielkopolsce.

2. DOBRY KLIMAT DLA WIELKOPOLSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Samorządy mają ogromne zadanie do wykonania w zakresie edukacji zawodowej – przygotowania wykwalifikowanych specjalistów w porozumieniu z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami, w ramach szkolenia dualnego łączącego przygotowanie teoretyczne z praktycznym, w odpowiedzi na bieżące i przyszłe zapotrzebowanie rynku pracy.

3. WALKA Z WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Promowanie Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Wielkopolsce, jako drogi do odbudowania zaufania między społeczeństwem, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami w dobie wychodzenia z kryzysu ekonomicznego zapoczątkowanego nadużyciami w sektorze finansowym.

4. WIELKOPOLSKIE ROLNICTWO NA GLOBALNYM RYNKU I NOWOCZESNY ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

Rolnictwo w Wielkopolsce to już nie tylko tradycja, ale doskonale radząca sobie z globalną konkurencją gałąź gospodarki, zapewniająca zdrową i dobrej jakości żywność, bezpośrednie zatrudnienie i zatrudnienie w przemyśle przetwórczym oraz surowce dla innych sektorów produkcji.

Chcemy rozwijać infrastrukturę na obszarach wiejskich. Rolą samorządu jest także dalsze rozwijanie doradztwa rolniczego oraz tworzenie sprzyjającego klimatu do pogłębiania koncentracji produkcji i zbytu.

5. RACJONALNA GOSPODARKA WODNA DLA WIELKOPOLSKIEGO PRZEMYSŁU, ROLNICTWA I MIESZKAŃCÓW

Wielkopolska dla wydajnej i bezpiecznej gospodarki wodnej, wymaga inwestycji w meliorację, małą i średnia retencję, ale też poważnych inwestycji w zabezpieczające tak przed powodziami jak i suszami zbiorniki retencyjne dużej skali.

6. EKONOMIA, EKOLOGIA, EFEKTYWNOŚĆ – ENERGIA DLA WIELKOPOLSKIEGO SAMORZĄDU

Kontynuowanie wsparcia inwestycji podnoszących efektywność energetyczną. Dzięki wsparciu środków UE to nie tylko wartość sama w sobie, ale również zastrzyk finansowy dla lokalnych przedsiębiorstw.

7. SZYBKI INTERNET W KAŻDYM WIELKOPOLSKIM DOMU – AGENDA CYFROWA EUROPA2020

Priorytetowe wspieranie sprawnej realizacji Europejskiej Agendy Cyfrowej w ramach Strategii Europa 2020, zmierzającej do dostępności szybkiego Internetu dla każdego gospodarstwa domowego w UE, przed końcem dekady. Wspieranie rozwoju Internetu w kierunku dobra publicznego, pozwalającego na wyrównywanie szans mieszkańców miast i terenów wiejskich.

8. NOWOCZESNY I BEZPIECZNY WIELKOPOLSKI TRANSPORT, WSPARCIE SŁUŻB NIOSĄCYCH POMOC I RATUJĄCYCH ŻYCIE WIELKOPOLAN

Rozwój sprawnego, zrównoważonego i bezpiecznego transportu w Wielkopolsce.

Zwiększenia mobilności w Wielkopolsce poprzez zapewnienie równomiernego dostępu mieszkańców całego regionu do sieci transportu w oparciu m.in. o kolej czy zbiorowy transport samochodowy.

Podniesienie bezpieczeństwa na Wielkopolskich drogach – szczególnie najbardziej zagrożonych obszarach wiejskich i mniej zurbanizowanych.

Samorządowcy PSL nadal będą wspierać wyposażenie i przygotowanie służb zapewniających w Wielkopolsce bezpieczeństwo – od Służby Zdrowia, przez Policję, po Straż Pożarną – w sposób szczególny doceniamy znaczenie Ochotniczych Straży Pożarnych w ramach krajowego systemu ratownictwa, jako tę, która jest obecna nawet w najmniejszych miejscowościach, a co za tym idzie jest wstanie często reagować najszybciej i ze znajomością lokalnych uwarunkowań.

9. WIELKOPOLSKA MŁODZIEŻ

Działania na rzecz młodzieży ułatwiające dostęp do europejskiej oferty edukacyjnej i dorobku kulturalnego i sportu m.in. poprzez rozwijanie możliwości korzystania przez młodych Wielkopolan z takich programów UE jak ERASMUS+.

Intensyfikowanie wykorzystania infrastruktury sportowo rekreacyjnej wybudowanej w Wielkopolsce w oparciu o środki UE w minionych latach poprzez animowanie zorganizowanego współzawodnictwa młodzieży i dzieci, szczególnie w grach zespołowych – jako forma poszukiwania młodych talentów z potencjałem kariery sportowej.

10. WIELKOPOLSKA OTWARTA NA EUROPĘ I ŚWIAT

Samorządowcy PSL współtworząc UE pozostają otwarci na współpracę z samorządami tak w ramach wspólnoty europejskiej, jak i na świecie – szczególnie istotnymi partnerami są dla nas samorządy krajów Partnerstwa Wschodniego. Budując współpracę z naszymi partnerami przekazujemy dorobek 24 lat funkcjonowania samorządu w wolnej Polsce oraz 10 lat obecności w UE i współpracy poprzedzającej akcesję. Jednocześnie szukamy szans i możliwości wzajemnego rozwoju dla podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych działających w naszych małych ojczyznach.

(SE)

wielkopolski_punkt_widzenia10

wielkopolski_punkt_widzenia17 wielkopolski_punkt_widzenia11 wielkopolski_punkt_widzenia12 wielkopolski_punkt_widzenia13 wielkopolski_punkt_widzenia14 wielkopolski_punkt_widzenia15 wielkopolski_punkt_widzenia16