Wielkopolski Samorząd ogranicza marnowanie żywności | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wielkopolski Samorząd ogranicza marnowanie żywności

  29 września obchodzony jest jako Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnowaniu Żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił organizację  dwóch konkursów wspierających działania ograniczające straty i marnowanie żywności w Wielkopolsce.

  Region Wielkopolski to szeroko rozwinięty obszar produkcji różnorodnej żywności zasilającej rynki lokalne, krajowy i zagraniczne. Ograniczenie strat i niemarnowanie żywności ma bardzo ważne znaczenie dla nas jako konsumentów oraz naszego środowiska. Samorząd Województwa Wielkopolskiego już od 2017 roku zajmuje się problemem marnotrawstwa i strat żywności, kiedy zaczął realizować międzynarodowy projekt z programu Interreg Europa. W sierpniu 2021 przyjęty został również program „Program ograniczania marnotrawstwa i strat żywności w Wielkopolsce na lata 2021-2025”.

  - Konsumenci od kilku lat zwracają szczególną uwagę na kwestię produkcji żywności oraz tego by nie była ona marnowana. Podstawą w rozsądnym zagospodarowaniu żywności jest wyrobienie dobrych nawyków, ale również uświadomienie skali problemu, jakim jest marnowanie żywności. Samorząd Województwa Wielkopolskiego swoje działania skupił wokół edukacji najmłodszych konsumentów, dzieci i młodzieży. Przeprowadzane są także akcje skierowane do przedsiębiorców, np. z zakresu innowacyjnych rozwiązań i ulepszeń, które mogą przyczyniać się do ograniczenia wyrzucania produktów spożywczych. Organizowane są dwa konkursy, na których realizację przeznaczono 320 tys. zł z Budżetu Województwa Wielkopolskiego – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego w ramach przyjętego programu ogłosił dwa konkursy dotacyjne.

  Pierwszy konkurs pt. „Wielkopolskie jadłodzielnie” skierowany jest do lokalnych samorządów z województwa wielkopolskiego, na których utworzenie jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać pomoc finansową w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych. Jadłodzielnie to punkty, w których ludzie dzielą się żywnością zdatną do spożycia, czyli Ci którzy zakupili lub ugotowali za dużo, zostawiają żywność dla wszystkich innych, którzy mają na nią ochotę. Jadłodzielnia powinna być wyposażona w chłodnię dla produktów wymagających ciągu chłodniczego oraz regał na warzywa, owoce czy opakowane produkty sypkie. Pula środków do rozdysponowania to 170 tys. złotych, termin składania wniosków trwa do 8 października 2021 r.

  Z kolei drugi konkurs pt. „Mobilne kuchnie warsztatowe” skierowany jest do organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą żywnościową na terenie Wielkopolski. W ramach wspierania rozwoju i funkcjonowania tych organizacji możliwe jest uzyskanie dofinansowania zakupu mobilnych kuchni warsztatowych przystosowanych do gotowania na zewnątrz i spełniających normy sanitarne, służących prowadzeniu wydarzeń i instruktaży jak zagospodarowywać żywność, szczególnie tą zagrożoną zmarnowaniem w gospodarstwach domowych. W przypadku tego konkursu Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 150 tys. złotych na doposażenie wielkopolskich organizacji pozarządowych zajmujących się ograniczaniem marnotrawstwa żywności. Termin składania ofert trwa do 20 października 2021 r.

  Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminach konkursów zamieszczonych na stronie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi.

  Bartosz Zalas
  Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  UMWW

  wielkopolski_samorzad_ogranicza1_01

  wielkopolski_samorzad_ogranicza1_04 wielkopolski_samorzad_ogranicza1_02 wielkopolski_samorzad_ogranicza1_03