Witankowo. Podstawy bezpieczeństwa z przedszkolakami

28 marca przedszkolaki z oddziału przedszkolnego w Witankowie spotkały się z policjantami. Głównym tematem spotkania było bezpieczeństwo na drodze.

Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom jest podstawowym zadaniem dorosłych. Obowiązkiem – jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich, a jeśli już zaistnieją – w zdolności radzenia sobie z sytuacją trudną. Grupa przedszkolaków z Witankowa zastała wyposażona w wiedzę dotyczącą zachowań na drodze.

Celem spotkania było uświadomienie dzieciom konieczności przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa w drodze do przedszkola. Przedszkolaki zapoznały się z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku, bezpiecznego przejścia przez jezdnię po pasach bądź przy zielonym świetle oraz utrwaliły znajomość sygnalizacji świetlnej, niektórych znaków drogowych w pobliżu placówki a także numerów alarmowych.

Podczas rozmów i zabaw ruchowych dzieci mogły wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz poszerzyć swoje zainteresowania zasadami ruchu drogowego. Na pamiątkę spotkania każdy przedszkolak otrzymał naklejkę policyjnej maskotki.

KPP Wałcz

witankowo_podstawy

witankowo_podstawy_02 witankowo_podstawy_03 witankowo_podstawy_04 witankowo_podstawy_05 witankowo_podstawy_06 witankowo_podstawy_07 witankowo_podstawy_08 witankowo_podstawy_09 witankowo_podstawy_10