Włodarze gmin powiatu pilskiego przeciwko rozbiorowi powiatu

22 kwietnia burmistrzowie i wójtowie z powiatu pilskiego spotkali się w siedzibie Starostwa Pilskiego i wydali oświadczenie w związku z inicjatywą senatorów zmierzającą do nadania Pile statusu miasta na prawach powiatu grodzkiego.

Poniżej treść oświadczenia:

My niżej podpisani Burmistrzowie i Wójtowie Gmin, wchodzących w skład Powiatu Pilskiego, wnosimy stanowczy protest, w związku z inicjatywą ustawodawczą grupy senatorów RP z Platformy Obywatelskiej z senatorem Mieczysławem Augustynem na czele, dotyczącą zmiany ustawy o samorządzie powiatowym oraz ustawy – Kodeks wyborczy (druk nr 855, data publikacji 20 marca 2015 r.) zmierzającej do nadania Pile statusu miasta na prawach powiatu poprzez dzielenie Powiatu Pilskiego.

Podjęte postępowanie w sprawie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej projektu ww. ustawy doprowadzi do wyjątkowo szkodliwego w skutkach rozbicia Powiatu Pilskiego, którego centrum stanowi miasto Piła.

Brak w uzasadnieniu projektu ustawy jakichkolwiek merytorycznych argumentów uzasadniających zamiar rozbicia Powiatu Pilskiego pozwala przypuszczać, że jest to działanie niekorzystne i szkodliwe dla przyszłości i rozwoju regionu pilskiego i noszące znamiona jedynie rozgrywki politycznej.

– Trzeba zauważyć, iż pomimo tego, że z uzasadnienia projektu wynika, że „projekt dotyczy 3 miast: Ciechanowa, Piły i Sieradza”, to jedynie senator RP Mieczysław Augustyn reprezentuje okręg, który w granicach ma siedzibę miasto i którego wnioskowana zmiana może dotyczyć – zauważa Eligiusz Komarowski, etatowy członek zarządu powiatu. – Pozostali wnioskodawcy, senatorowie RP zrzeszeni w klubie senatorów Platformy Obywatelskiej, reprezentują następujące okręgi wyborcze: Maciej Grubski – OKW Łódź, Stanisław Iwan – OKW Zielona Góra, Andrzej Kobiak – OKW Bydgoszcz, Ryszard Knosala – OKW Opole, Zbigniew Meres – OKW Sosnowiec, Jan Michalski – OKW Legnica, Norbert Obrycki – OKW Szczecin, Józef Pinior – OKW Legnica, Sławomir Preiss – OKW Szczecin, Jadwiga Rotnica – OKW Poznań, Jan Sepioł – OKW Kraków, Aleksander Świeykowski  – OKW Opole, Piotr Zientarski – OKW Koszalin – puentuje Komarowski.

red

wlodarze_gmin_przeciwko_rozbiorowi10

wlodarze_gmin_przeciwko_rozbiorowi11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *