Wojewoda apeluje w sprawie grypy ptaków

wojewoda_apeluje

W 2020 roku na terenie Wielkopolski zostały odnotowane ogniska ptasiej grypy (HPAI), które są na bieżąco likwidowane przez służby weterynaryjne. Jednak z uwagi na pojawiające się w przestrzeni publicznej informacje o zagrożeniu dla ludzi ze strony wirusa ptasiej grypy występującego u ptaków, wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczyk wystosował apel do mieszkańców województwa.

Szanowni Hodowcy,

wirus ptasiej grypy nie jest niebezpieczny dla ludzi. Do tej pory nie notowano przeniesienia infekcji na człowieka. Człowiek, nie zachowując odpowiednich środków bezpieczeństwa, może jedynie przenosić wirusa grypy ptaków na butach, odzieży czy nawet rękach. W celu zminimalizowania ryzyka przeniesienia wirusa należy przestrzegać podstawowych zasad higieny oraz bioasekuracji przy obsługiwaniu drobiu, tj.:

–    unikać kontaktu z ptakami – pamiętajmy, że zarazić się można nawet poprzez dotknięcie piór chorego ptaka, zachowujmy czujność podczas spacerów w parkach;

–    w kontakcie z ptakami (np. w gospodarstwach, gdzie hodowany jest drób) należy używać jednorazowych rękawiczek;

–    myć ręce po każdorazowym zetknięciu z ptactwem, zarówno dzikim, jak i hodowlanym;

–    ptasie jaja i mięso drobiowe należy trzymać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, aby nie miały styczności z inną żywnością;

–    unikać spożywania surowego jajka;

–    myć dokładnie z użyciem detergentu wszystkie przedmioty, które miały kontakt z surowym drobiem (deski, noże, talerze);

–    pamiętać, że zamrożenie mięsa nie niszczy wirusa ptasiej grypy;

–    spożywać mięso drobiowe, przetwory drobiarskie i jaja poddane odpowiedniej obróbce cieplnej w temperaturze minimum 70 st. C (wirus ptasiej grypy w tej temperaturze ginie);

–    zadbać o to, aby dzieci unikały miejsc bytowania dzikiego ptactwa, ferm drobiu oraz innych miejsc jego przetrzymywania lub karmienia;

–    nie dotykać padłych lub sprawiających wrażenie chorych ptaków;

–    nie karmić dzikich ptaków prosto z ręki, a także nie dopuszczać, by siadały one na rękach lub ramionach.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie wielkopolskim prowadzą w dalszym ciągu wzmożony nadzór nad sprzedażą mięsa drobiowego i produktów z nich wytworzonych w sklepach, na targowiskach oraz miejscach żywienia ludzi. Podczas kontroli sanitarnych zwracają oni również szczególną uwagę na pochodzenie, identyfikowalność i legalność ww. produktów mięsnych.

Warto pamiętać także o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie sezonowej przed sezonem grypowym lub w jego trakcie, co zminimalizuje ryzyko zakażenia się wirusami grypy i uchroni przed wystąpieniem powikłań choroby.

Źródło: https://www.poznan.uw.gov.pl