WORD Piła. Zajęcia z pierwszej pomocy z użyciem AED

Edukacji, działań profilaktycznych i przypominania dzieciom, że przestrzeganie przepisów ma istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego nigdy za wiele. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Pile od wielu lat prowadzi zajęcia w tej dziedzinie. 19 stycznia z udziałem uczniów SP 7 w Pile odbyły się zajęcia z pierwszej pomocy z użyciem AED oraz fantomów. Poruszono również temat  w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym noszenia światłoodblasków.

– Dzisiaj wspólnie z policją i strażakami z OSP RW zorganizowaliśmy zajęcia dla dzieci z udzielania pierwszej pomocy, ale także z użyciem AED, który w Pile jest ogólnodostępny w wielu punktach przestrzeni publicznej. Wielu dorosłych boi się użyć tego urządzenia, ale nie dzieci, które dziś poznają wiedzę jak go użyć w razie potrzeby. Dziś do tej nauki dodajemy zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego, bo to jest nasze główne zadanie, jako WORD Piła. Dzieci także w ramach zaliczonego egzaminu otrzymują elementy odblaskowe. Zachęcam inne szkoły z naszych  pięciu powiatów do korzystania z takich zajęć poprzez kontakt z nami – mówi starszy specjalista BRD Ireneusz Michniak.

Podczas spotkania dzieci mogły także usiąść w samochodach policyjnych, co sprawiało im dużą frajdę oraz zasmakować cukrowej waty.

AED to rodzaj urządzenia, które ma zastosowanie podczas utraty przytomności poszkodowanego. Automatyczny defibrylator zewnętrzny ocenia pracę serca oraz, w razie nieprawidłowości, za jego pomocą przeprowadza się defibrylację. Działania mają na celu rozpowszechnienie AED, aby defibrylacja mogła być wdrożona jeszcze przed przyjazdem pogotowia ratunkowego. Każda minuta jest ważna, aby uratować życie poszkodowanego.

Sprawdź lokalizację  https://bit.ly/3QNXEU0

Pamiętajmy, że wszyscy mamy wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Sebastian Daukszewicz

word_pila_zajecia

word_pila_zajecia_02 word_pila_zajecia_03 word_pila_zajecia_04 word_pila_zajecia_05 word_pila_zajecia_06 word_pila_zajecia_07 word_pila_zajecia_08 word_pila_zajecia_09 word_pila_zajecia_10 word_pila_zajecia_11 word_pila_zajecia_12 word_pila_zajecia_13 word_pila_zajecia_14 word_pila_zajecia_15 word_pila_zajecia_16 word_pila_zajecia_17 word_pila_zajecia_18 word_pila_zajecia_19 word_pila_zajecia_20 word_pila_zajecia_21 word_pila_zajecia_22 word_pila_zajecia_23 word_pila_zajecia_24 word_pila_zajecia_25 word_pila_zajecia_26 word_pila_zajecia_27 word_pila_zajecia_28 word_pila_zajecia_29 word_pila_zajecia_30 word_pila_zajecia_31 word_pila_zajecia_32 word_pila_zajecia_33 word_pila_zajecia_34 word_pila_zajecia_35 word_pila_zajecia_36 word_pila_zajecia_37 word_pila_zajecia_38 word_pila_zajecia_39 word_pila_zajecia_40 word_pila_zajecia_41 word_pila_zajecia_42 word_pila_zajecia_43 word_pila_zajecia_44 word_pila_zajecia_45 word_pila_zajecia_46 word_pila_zajecia_47 word_pila_zajecia_48 word_pila_zajecia_49 word_pila_zajecia_50 word_pila_zajecia_51 word_pila_zajecia_52 word_pila_zajecia_53 word_pila_zajecia_54 word_pila_zajecia_55 word_pila_zajecia_56 word_pila_zajecia_57 word_pila_zajecia_58 word_pila_zajecia_59 word_pila_zajecia_60 word_pila_zajecia_61 word_pila_zajecia_62 word_pila_zajecia_63 word_pila_zajecia_64 word_pila_zajecia_65 word_pila_zajecia_66 word_pila_zajecia_67 word_pila_zajecia_68 word_pila_zajecia_69 word_pila_zajecia_70 word_pila_zajecia_71 word_pila_zajecia_72 word_pila_zajecia_73 word_pila_zajecia_74 word_pila_zajecia_75 word_pila_zajecia_76 word_pila_zajecia_77 word_pila_zajecia_78 word_pila_zajecia_79 word_pila_zajecia_80 word_pila_zajecia_81 word_pila_zajecia_82 word_pila_zajecia_83 word_pila_zajecia_84 word_pila_zajecia_85 word_pila_zajecia_86 word_pila_zajecia_87 word_pila_zajecia_88 word_pila_zajecia_89 word_pila_zajecia_90