Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wsparcie dla dzieci z rodzin popegeerowskich

  wsparcie_dla_dzieci

  Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło nabór wniosków o przyznanie grantów na zakup komputerów do nauki dla dzieci z rodzin popegeerowskich. W związku z powyższym zapraszamy osoby spełniające niżej wymienione warunki do składania oświadczeń, które umożliwią Gminie Piła złożenie wniosku o przyznanie grantu.

  Warunkiem zakwalifikowania dziecka do uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

  1.    dziecko zamieszkuje miejscowość na terenie gminy Piła, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  2.    dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) osoby, która pracowała w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

  3.    dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

  Gmina Piła zamierza złożyć wniosek o przyznanie grantu na zakup komputerów przenośnych w liczbie odpowiadającej liczbie pozytywnie zweryfikowanych oświadczeń.

  Termin i miejsce składania oświadczeń: Urząd Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła do dnia 29.10.2021r. do godz.12.00.

  Szczegółowe informacje na temat wsparcia dostępne na stronie:  https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

  Pliki do pobrania:

  Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – pdf [278.11 kB]
  Załącznik_nr_8

  UM Piły