Wsparcie techniczne dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujściu

Wsparcie_techniczne_dla_OSP

29 czerwca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu podpisana została Umowa o dofinansowanie Projektu pt. „Wsparcie techniczne OSP w Ujściu poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego” z Gminą Ujście.

Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w ramach działania 3.6. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”.

Całkowita wartość projektu wynosi blisko 927 tys. zł, a kwota dofinansowania ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 to ponad 741 tys. zł. W ramach projektu planowany jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który polepszy ogólny stan techniczny zaplecza OSP w Ujściu. Zakupiony pojazd wykorzystywany będzie jako sprzęt specjalistyczny do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych.

Marta Jankowska
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Poznaniu
Fot. Marta Jankowska

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *