Wspieramy ideę wolontariatu

wspieramy_idee_wolontariatu

„Każdy może być wolontariuszem”, to hasło programu „Organizacja promocji wolontariatu, szkoleń i pośrednictwo pracy dla wolontariuszy w każdym wieku ”, które od 6 kwietnia do 3 lipca 2021 r., przeprowadzi Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu w Pile.

W ramach projektu w szkołach, placówkach oświatowych i uczelniach, przeprowadzonych zostanie 20 szkoleń podstawowych i specjalistycznych w zakresie propagowania idei wolontariatu. Program obejmuje ponadto prowadzenie Biuro Pośrednictwa Pracy, w którym wolontariusze przepracują 100 godzin. Gmina Piła wsparła to zadnie publiczne kwotą 5 700 złotych.

UM Piły