Wspieramy transformację energetyczną i gospodarkę niskoemisyjną miasta Piły

wspieramy_transformacje

Miasto Piła, realizując szereg przedsięwzięć na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców oraz stanu środowiska, przystąpiło do realizacji dokumentu pn. „Strategia transformacji energetycznej (wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w mieście)”.  W ramach prac przygotowawczych, zostanie przeprowadzona szczegółowa inwentaryzacja systemów grzewczych i odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Piły w zakresie umożliwiającym przyjęcie założeń do opracowania Strategii transformacji energetycznej Miasta Piła.

W ramach realizowanego projektu, od września do listopada 2022 roku odwiedzą Państwa wykwalifikowani ankieterzy, którzy w ramach krótkiego wywiadu kwestionariuszowego zadadzą pytania związane z ogrzewaniem, termomodernizacją oraz zastosowanymi na terenie nieruchomości odnawialnymi źródłami energii.

Ankieterzy przeprowadzający wywiady będą wyposażeni w identyfikatory a ich autentyczność będzie można potwierdzić:

•    u realizującego niniejsze działania tj. firmie Atmoterm SA z siedzibą w Opolu, przy ul. Łangowskiego 4, nr tel. 539 906 117

•    w Urzędzie Miasta Piły pod nr telefonu: 67 344 10 00

Dodatkowo o prowadzeniu zadania zostały powiadomione jednostki mundurowe – KPP Policji w Pile oraz Straż Miejska w Pile.

Badanie kwestionariuszowe nie jest działaniem kontrolującym stan systemów grzewczych oraz jakości stosowanych paliw w gospodarstwach domowych i posiada charakter wyłącznie informacyjny.

Bardzo prosimy o przekazywanie kompletnych i rzetelnych informacji, gdyż dysponując dobrym jakościowo zasobem danych jesteśmy w stanie podejmować właściwe kroki w działaniach prowadzonych przez miasto.

Dlaczego tak ważne jest by zebrać informacje dotyczące stanu faktycznego istniejących na terenie Gminy źródeł ciepła oraz instalacji OZE ? Tylko za pomocą rzetelnych informacji władze na poziomie lokalnym będą w stanie podjąć skuteczną walkę z niską emisją, czyli emisją pyłów i szkodliwych gazów, do której dochodzi na niewielkiej wysokości (do 40 m), których źródłem są głównie źródła ogrzewania budynków.

Każdy z nas może pomóc w podjęciu skutecznej walki z niską emisją. Jedną z dostępnych obecnie możliwości jest pomoc w zebraniu danych dotyczących źródła ciepła występujących w Państwa domu. Dzięki temu będziemy mogli lepiej dopasować dla Państwa programy pomocowe w zakresie dofinansowania do modernizacji systemów grzewczych.

Link do ankiety: https://app.ekostrateg.com/zdi/ankieta?0&tenantId=pila_publiczna&formId=INWENTARYZACJA

UM Piły