Wspieranie przez zlecanie!

Wspieranie_przez_zlecanie

W czwartek, 9 października 2014 roku, w siedzibie Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile prowadzonego przy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o odbyło się spotkanie informacyjne pt. „Wspierane przez zlecanie! – możliwości współpracy z podmiotami ekonomii społecznej”.

Celem wydarzenia było przedstawienie formalno-prawnych aspektów zlecania zadań podmiotom ekonomii społecznej  oraz wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie.  W roli prelegenta wystąpił Jarosław Wypyszyński ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, osoba o wieloletniej praktyce w budowaniu przedsiębiorczości społecznej.

Uczestnicy spotkania reprezentowali różne instytucje, od przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, spółek miejskich przez organizacje pozarządowe po spółdzielnie socjalne funkcjonujące w regionie. Wydarzenie umożliwiło konfrontację stanowisk zarówno z punktu widzenia instytucji zlecających zadania podmiotom ekonomii społecznej, jak i spółdzielni socjalnych poszukujących zleceniodawców.

Aktywne uczestnictwo zaproszonych gości oraz wiedza i doświadczenie prelegenta pozwoliło na bieżące wyjaśnienie wątpliwości oraz interesującą dyskusję. Rozmowy kuluarowe trwały do godzin popołudniowych. Spotkanie zorganizował Regionalny Ośrodek EFS prowadzony przy Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Oddział w Pile.

Iwona Thiede – Specjalista ds. informacji
Regionalny Ośrodek EFS w Pile