Wspólna narada samorządowców ze strażakami | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Wspólna narada samorządowców ze strażakami

  Wspolna_narada_samorzadowcow

  30 września 2015 roku w sali sztabowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi szczebla powiatowego i gminnego powiatu pilskiego. Zaproszonych gości w osobach Wicestarosty Stefana Piechockiego oraz Wójtów i Burmistrzów miast i gmin powitał Komendant Powiatowy PSP w Pile.

  Głównym punktem spotkania było przedstawienie nowego uregulowania prawnego dotyczącego zasad postępowania w przypadku usuwania połamanych drzew i krzewów. Strażacy wspólnie z samorządowcami uzgodnili sposoby realizacji w/w zadania, które na jednostki ochrony przeciwpożarowej nałożyła ustawa.

  Kolejne tematy narady dotyczyły działalności jednostek OSP z terenu powiatu pilskiego. Na przygotowanej prezentacji przedstawiono ilość wyjazdów, w tym wyjazdów poza teren gminy. Poruszone zostały sprawy bieżące, omówiono zasady przeprowadzenia jak i harmonogram zbliżających się przeglądów sprzętu silnikowego i zaplecza w jednostkach OSP.

  Wszyscy obecni na spotkaniu wspólnie zdecydowali, że podobne narady będą odbywać się cyklicznie, dwa razy do roku.

  KPPSP Piła