Wspólne patrole policjantów i SOK-istów na dworcu w Pile

Od stycznia br. ruszyły wspólne patrole funkcjonariuszy z pilskiej patrolówki ze Strażnikami Ochrony Kolei i Żandarmerią Wojskową. Tymi wzmożonym działaniami prewencyjnymi Policji objęty został teren dworca PKP w Pile. Główny cel to zapewnienie bezpieczeństwa podróżującym i poprawa porządku na terenie kolejowym. Takie wspólne patrole mają trwać do początku przyszłego roku.

W rejonie pilskiego dworca PKP ma być bezpieczniej. Wzorem lat ubiegłych Komenda Powiatowa Policji w Pile od początku tego roku kontynuuje wzmożone działania prewencyjne Policji i podmiotów zewnętrznych na terenach kolejowych. W tym celu do stycznia 2018 zaplanowano wspólne patrole funkcjonariuszy z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego KPP w Pile ze Strażnikami Ochrony Kolei oraz Żandarmerią Wojskową.

Celem tej wspólnej akcji jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom wyjeżdżającym i powracającym z wypoczynku w szczególności w okresie zwiększonego ruchu podróżnych na głównych, najbardziej zagrożonych, ciągach i kolejowych węzłach komunikacyjnych oraz zapewnienie porządku publicznego na tych terenach kolejowych.

KPP Piła

wspolne_patrole_na_dworcu00

wspolne_patrole_na_dworcu02 wspolne_patrole_na_dworcu01