Współpraca Uczelni z biznesem, czyli jak przygotować studenta do wejścia na rynek pracy

Jak przygotować studentów do wejścia na rynek pracy, jak właściwie ich kształcić, w jakie umiejętności ich wyposażyć? To tylko niektóre zagadnienia poruszane podczas II Seminarium pt. „Rozwijanie współpracy w zakresie wyzwań lokalnego rynku pracy”.

Seminarium, które przygotowane zostało przez Biuro Karier Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile, zgromadziło on-line kilkudziesięciu uczestników – zarówno przedstawicieli środowiska akademickiego (wykładowców, studentów, pracowników administracji), ale również pracodawców i instytucji związanych z rynkiem pracy. Było to więc doskonałe forum dyskusji i prezentacji punktów widzenia tego, jak kształceni są studenci i czy sposób ich przygotowania, odpowiada wymagającemu rynkowi pracy.

– Praktyczność kształcenia jest dla nas kluczowa – tymi słowami rozpoczął spotkanie dr Paweł Dahlke, Prorektor ds. Jakości Kształcenia i Studentów PUSS w Pile. – Cieszę się, że mimo trudnych dla gospodarki warunków, związanych z pandemią, tak wielu przedsiębiorców zgodziło się na udział w Seminarium. Naszym celem jest przedstawienie perspektywy Uczelni w zakresie kształcenia praktycznego, ale i zrozumienie Państwa potrzeb, aby we współpracy z biznesem, jeszcze lepiej przygotować studentów do wejścia na zmieniający się rynek pracy.

Poruszono m.in. kwestie działań w zakresie praktyk Uczelni, które przedstawiły mgr Emilia Lewicka-Kalka, Kierownik Działu Praktyk Studenckich i Karier oraz dr Monika Rozmarynowska z Działu Praktyk Studenckich, odkreślając, że Uczelnia podpisanych ma ponad 200 umów i porozumień dotyczących praktyk studenckich na kierunkach społecznych, medycznych i technicznych, a studenci Uczelni mogli skorzystać z ponad 3600 ofert pracy, przesyłanych przez pracodawców.

Mowa była również o ujednoliceniu efektów kształcenia dla szkolnictwa wyższego wszystkich państw Unii Europejskiej, co jest elementem kluczowym dla studentów wchodzących na rynek pracy – nie tylko w kraju, ale również poza granicami oraz o wpływie instytucji zewnętrznych na tworzenie programów studiów (mgr Marcin Ślawski z Działu Jakości Kształcenia i Spraw Studenckich). Ukazana została również perspektywa studentów (Miłosz Gast, Przewodniczący Samorządu Studenckiego PUSS w Pile).

Niezwykle istotny był głos Urzędu Pracy o sytuacji na rynku pracy w powiecie pilskich (Kinga Komasa) oraz współpracującej z Uczelnią firmą Signify (Maja Możejko, Marcin Andrzejewski) o studiach dualnych – czyli modelowej współpracy szkolnictwa wyższego z otoczeniem biznesu.

– Na przestrzeni ostatnich lat widzimy nowe podejście do studentów-praktykantów w Signify. Bardzo cenimy ich nowe, świeże spojrzenie na rozwiązania stosowane w naszej firmie. Bardzo często po okresie intensywnych praktyk, stają się oni bardzo dobrymi pracownikami, którzy już znają strukturę firmy i których czas wdrożenia jest znacznie krótszy niż w przypadku standardowo zatrudnianych osób. To duży atut – zarówno dla studenta, jak i dla Signify – podsumował Marcin Andrzejewski.

Aleksandra Fabiszak
PUSS w Pile

wspolpraca_uczelni1_01

wspolpraca_uczelni1_02