Wybory 2020. Zasady bezpieczeństwa w lokalach wyborczych

zasady_bezpieczenstwa

WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
ponowne głosowanie w dniu 12 lipca 2020 r.

Wyborcy, którzy przybędą do lokalu wyborczego z zamiarem osobistego głosowania są zobowiązani do:

1.    zachowania odległości co najmniej 2m między sobą, w tym również zachowania bezpiecznej odległości do osób obsługujących wybory;

2.    zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, ust i nosa;

3.    dezynfekcji rąk przed wejściem do lokalu wyborczego – płyn dezynfekcyjny umieszczony będzie w widocznym miejscu przed wejściem do lokalu;

4.    przejścia przez matę dezynfekującą;

5.    używania rękawiczek jednorazowych, w przypadku korzystania z windy

Informujemy, w lokalu wyborczym:

1.    przebywać w tym samym czasie może nie więcej niż 1 osoba na 4m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz opiekunów lokalu wyborczego;

2.    co najmniej raz na godzinę przez co najmniej 10 minut lokal wyborczy będzie wietrzony – przy czym wietrzenie nie będzie przerywać głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej;

3.    co najmniej co 2,5 godziny przeprowadzana będzie dezynfekcja powierzchni, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym – przy czym prace dezynfekcyjne nie będą przerywać głosowania oraz pracy obwodowej komisji wyborczej.

4.    zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:

o    osób powyżej 60. roku życia,

o    kobiet w ciąży,

o    osób z dzieckiem do lat 3,

o    osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.

Do pobrania:

•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1046 z późn. zm.).

Zmiana:

•    Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1207).

UM Piły