Wybory w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego

wybory_w_stowarzyszeniu

Podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile został wybrany nowy Zarząd, w skład którego weszli: Aneta Wróblewska – prezes, Teresa Kasior – wiceprezes, Marlena Bakuła-Zdzierela – sekretarz, Regina Szałańska – skarbnik, Grzegorz Rzymski – członek.

Po wielu latach, z funkcji prezesa, zrezygnowała pomysłodawczyni powołania Stowarzyszenia, Honorowa Obywatelka Piły, pani Aleksandra Błażejewska. Członkowie Stowarzyszenia przyznali jednocześnie pani Błażejewskiej tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Obywatelskiego w Pile, zostało powołane w celu udzielania bezpłatnych porad prawnych oraz wspierania ludzi grożącym wykluczenie społeczne. Od 2005 roku Stowarzyszenie udzieliło łącznie 1557 bezpłatnych porad prawnych. W samym 2015 roku było ich 457. Bezpłatnych porad można zasięgnąć w każdy poniedziałek w godzinach 16-18 w Pile, przy ul. 11 Listopada 51 /wejście od ul. Bulwarowej/. Z porad może skorzystać każdy potrzebujący.

Od 1 stycznia 2016 r. Stowarzyszenie wygrało ogłoszony przez Zarząd Powiatu Pilskiego, adresowany do organizacji pozarządowych, konkurs ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu pilskiego. Dyżury pełnione są w Pile (Ośrodek Wsparcia przy MOPS-ie, ul. Bohaterów Staliningradu 23 – poniedziałek 13-17, środa 9-13, piątek 15-19), w Szydłowie (Centrum Upowszechniania Kultury – wtorki i czwartki 9-13), w Białośliwiu (Urząd Gminy – poniedziałek 12:30-16:30, środa 16-20, piątek 8-12) oraz w Miasteczku Krajeńskim, (ul. Dąbrowskiego 41 – wtorek 14-18, czwartek 16-20).

Darmową pomoc prawną w ramach tej działalności otrzymają wyłącznie:

•    młodzież do 26. roku życia,

•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

•    seniorzy po ukończeniu 65 lat,

•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

•    kombatanci,

•    weterani,

•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Marlena Bakuła-Zdzierela

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *