Wydawanie żywności przez Polski Związek Głuchych w Wałczu

wydawanie_zywnosci

Polski Związek Głuchych w Wałczu informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2020 będzie wydawana żywność dla osób które zakwalifikowały się do otrzymania pomocy żywnościowej.

W CELU BEZPIECZEŃSTWA PROSIMY O POSIADANIE WŁASNEGO DŁUGOPISU ORAZ O PRZESTRZEGANIE ODSTĘPU MIĘDZY OSOBAMI (MIN. 1,5 M do 2,0 M)

Terminy wydawania:
11 czerwiec 2021r. (piątek) w godzinach 16.00-19.00
12 czerwiec 2021r. (sobota) w godzinach 09.00-12.00
14 czerwiec 2021r. (poniedziałek) w godzinach 16.00-17.00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie skierowania oraz dowodu osobistego (osoby które nie otrzymały skierowań przychodzą tylko z dowodem osobistym).
Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).

WAŻNE
Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.
Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2020 tj. do 30 września 2021 roku.

Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność.

PZG Wałcz