Wyjazdowa sesja Rady Powiatu w Wyrzysku

W Szkole Podstawowej w Wyrzysku odbyła się XXIV Sesja Rady Powiatu. Na początku radni zajęli się stałymi punktami porządku obrad to jest przyjęciem protokołów z uprzednio odbytych sesji Rady Powiatu oraz przyjęciem informacji Starosty Eligiusza Komarowskiego dotyczącej prac Zarządu Powiatu w okresie między sesyjnym.

Wśród punktów, które podejmowali radni podczas wyjazdowej sesji były te odnoszące się do sprawozdania działalności doradczej w 2015 roku Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, informacji z działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu a także informacji z działalności Rady Powiatowej i Biura Powiatowego Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Pile od września 2015 r. do lipca 2016 r.

Szeroką dyskusję wywołał punkt 7 porządku obrad, który traktował o realizacji zawartych umów na zadania zlecone w zakresie sportu i turystyki za I półrocze 2016 roku. Powiat Pilski na zadania w zakresie sportu i turystyki przeznaczył do tej pory kwotę 426 500 zł. Wartym zaznaczenia jest fakt, że aż 92 % przekazanych środków skierowane zostało do klubów i stowarzyszeń działających na terenie Miasta Piły. Środki, których wartość wynosi 392 600 zł są jednym z kluczowych źródeł wsparcia dla pilskich klubów i stowarzyszeń sportowych.

Radni podjęli także uchwały dotyczące zmian w sprawie ustanowienia nagród Starosty Pilskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania. Ponadto procedowano uchwałę ws. wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie w formie darowizny na mienie Powiatu Pilskiego użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

Ważnym punktem obrad było przyjęcie „Powiatowego programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie pilskim na lata 2016-2022”. Program ten jest realizacja zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy. Składa się on z dokonanej analizy społeczno-gospodarczej powiatu pilskiego i ma na celu poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

W trakcie sesji radni zajęli się także określeniem przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Pilski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów, a także głosowali nad zmianami w uchwale budżetowej na rok 2016.

Agnieszka Matusiak
Starostwo Powiatowe w Pile

sesja_w_wyrzysku00

sesja_w_wyrzysku08 sesja_w_wyrzysku01 sesja_w_wyrzysku02 sesja_w_wyrzysku03 sesja_w_wyrzysku04 sesja_w_wyrzysku05 sesja_w_wyrzysku06 sesja_w_wyrzysku07

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *