Wyjazdowa sesja w Łobżenicy

wyjazdowa_sesja_w_lobzenicy

25 października odbyła się XXVI Sesja Rady Powiatu w Pile. Radni obradowali w gościnnych murach Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Łobżenicy. Była to już trzecia – po Wysokiej i Wyrzysku – sesja wyjazdowa radnych powiatowych.

Przed sesją radni mieli możliwość zapoznania się z działalnością i warunkami funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Dębnie. Obrady poprzedziła prezentacja nt. gminy Łobżenica, a także występ, działającej przy gimnazjum, orkiestry dętej.

– Bardzo cenię sobie takie spotkania, ponieważ pozwalają one tworzyć więzi między samorządem powiatowym a samorządami gminnymi – mówił Piotr Łosoś burmistrz Łobżenicy. – Identyfikujemy się z powiatem pilskim, i nigdy z mojej strony jako burmistrza, czy radnych Rady Miejskiej w Łobżenicy, nie pojawiła się sugestia odłączenia od tego powiatu. Łączą nas nie tylko placówki powiatowe – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy czy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, które prócz funkcji edukacyjnej dają także naszym mieszkańcom pracę – ale również wspólne inwestycje drogowe oraz wydarzenia kulturalne. Pomagamy sobie wzajemnie i wzajemnie się wspieramy, bo razem możemy zdobić dużo więcej.

Przykładem takiej współpracy jest choćby budowa drogi Łobżenica-Kijaszkowo. Gmina Łobżenica za 2,5 mln zł wyremontuje swój odcinek Łobżenica- Kruszki, a powiat pilski za 4 mln zł, odcinek Kruszki-Kijaszkowo. Obydwa zadania otrzymały dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Podczas sesji radni zapoznali się z informacją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu o wynikach ostatniej sesji egzaminu maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Pilskiego.

– W każdej szkole dokonaliśmy analizy jakościowej wyników egzaminów maturalnych i zawodowych. We wszystkich szkołach wdrożyliśmy też programy naprawcze, jednak niska zdawalność egzaminów to nie jest problem tego roku, to są zaniedbania wieloletnie i trzeba będzie czasu, aby to wszystko naprawić – mówiła Łucja Zielińska, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Pile.

– Analizując te dane widać jednoznacznie, że najlepsze wyniki osiągają uczniowie w tych szkołach, które są najbardziej aktywne, jak choćby: Zespół Szkół im. Stanisława Staszica, I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie czy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Pile – dodał Eligiusz Komarowski, starosta pilski. Dzisiaj musimy jednak wszyscy wziąć się do pracy począwszy od nauczycieli, przez pracowników administracji i obsługi, na dyrektorach kończąc, tak by wyniki zdawalności matur i egzaminów zawodowych były w naszych placówkach znacznie lepsze.

Podczas sesji radni przyjęli też informację Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nt. stanu środowiska i działalności kontrolnej WIOŚ.

– Podkreślić należy, że stan środowiska na terenie powiatu pilskiego jest na porównywalnym poziomie jak w latach ubiegłych chociaż powiat się rozwija – mówił Stefan Piechocki, wicestarosta pilski. Nie bez znaczenia jest również to, że świadomość w zakresie ekologii i ochrony środowiska naszych mieszkańców, jest również coraz wyższa.

Podczas sesji radni przyjęli też informację nt. przygotowania do zimowego utrzymania dróg powiatowych, a także podjęli uchwały m.in.: w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Szpitala Specjalistycznego w Pile, przystąpienia do programu „Poprawa dostępu do usług społecznych w powiecie pilskim” w ramach WRPO, w sprawie opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów na parkingach strzeżonych oraz w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

A.M.