Wykonawca wybrany – w sierpniu rusza przebudowa Okólnej w Pile

Przetarg na przebudowę skrzyżowania ulic Okólna, Tucholska i Roosevelta rozstrzygnięty. Wykonawca już wybrany. Pierwsze prace mają ruszyć w sierpniu bieżącego roku, a zakończenie planuje się na maj 2021. Koszt inwestycji to kwota 3 787 659,24 złotych, z czego 2,7 mln to dofinansowanie zewnętrzne, unijne.

W pierwszym etapie zadanie pn. „Poprawa mobilności miejskiej w Pile w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej – ul. Okólna” obejmie przebudowę skrzyżowania na rondo, która realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, a w drugim etapie przebudowa ciągu pieszo – rowerowego z budową oświetlenia w przebiegu obwodnicy śródmiejskiej wzdłuż ul. Okólnej, od ul. Młodych do ul. Ludowej. Wykonawcą robót została firma: Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński ze Złotowa.

Przypomnijmy. Planowany projekt będzie kontynuacją dotychczasowej strategii niskoemisyjnej poprzez poprawę mobilności miejskiej. W znaczący sposób poprawi on m.in. możliwości komunikacyjne autobusów transportu publicznego na newralgicznym skrzyżowaniu. Będzie także kolejnym etapem budowy jednolitego systemu bezpiecznych tras rowerowych.

Sebastian Daukszewicz

wykonawca_wybrany1_01

wykonawca_wybrany1_07 wykonawca_wybrany1_02 wykonawca_wybrany1_03 wykonawca_wybrany1_04 wykonawca_wybrany1_05 wykonawca_wybrany1_06