Wymiana pieców: 115 wniosków i już 40 umów podpisanych! Pobierz broszurę „18 roślin walczących ze smogiem”

jacek_boguslawski

W Pile od dłuższego czasu jako radni realizujemy projekty związane z propagowaniem różnych form aktywności sportowych oraz dążymy do poprawy infrastruktury temu służącej. Wśród Pilan bardzo modne stało się bieganie oraz jazda rowerem, co możemy obserwować jadąc chociażby obwodnicą śródmiejską. Mnie osobiście cieszy fakt, że mieszkańcy są aktywni, ale martwi mnie coś innego w okresie jesienno – zimowym… SMOG.

Mieszkańcy wielokrotnie zgłaszali mi ten palący problem, który był bardzo uciążliwy zimą. Dlatego odpowiadając na liczne apele, 14 maja przy Szkole Podstawowej nr 12 w Pile zainaugurowałem powstanie Obywatelskiej Sieci Monitoringu Jakości Powietrza. Miejsce nie było przypadkowe, ponieważ w ramach powołanej Sieci zainstalowałem 3 czujniki badające jakość powietrza, jeden z nich właśnie został zamontowany na budynku Szkoły Podstawowej nr 12. Kolejne dwa zainstalowałem na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na budynku „Credo GROUP”, w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 7. Na tych osiedlach Pilanie informowali mnie o SMOGu.

Nie poprzestałem na samej instalacji czujników, ale stworzyłem stronę www.pilabezsmogu.pl, na której można zobaczyć odczyty z czujników w czasie rzeczywistym. W ten sposób można podjąć decyzję, czy wybrać się na spacer z dziećmi, pobiegać, pojeździć rowerem. Postawiłem sobie również za cel informowanie mieszkańców Północnej Wielkopolski o szkodliwości SMOGu, jego zapobieganiu, dobrych praktykach zaczerpniętych z innych miast i państw. Wszystko po to żebyśmy oddychali czystym powietrzem.

Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwalił pakiet uchwał antysmogowych, zakładających zakaz stosowania paliw szkodliwych dla środowiska, niespełniających określonych w uchwale kryteriów jakościowych. W ten sposób do 2028 roku w Województwie Wielkopolskim nie będzie pieców i kotłów niespełniających norm UE. Aby jednak tego dokonać należy stare źródła ciepła wymienić na nowe.

Uchwałą Rady Miasta Piły została udzielona dotacja z budżetu miasta na dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła. Do dyspozycji mieszkańców na ten cel została przekazana kwota 300 tysięcy złotych. Finansowanie obejmie 50% kosztów nowego urządzenia, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych. Już dziś wiemy, że wpłynęło 115 wniosków, a 40 umów zostało już podpisanych. Z szacunkowych kosztorysów wynika, że kolejne 20 wniosków uda się jeszcze zrealizować.

Wymianę kotłów i pieców na ekologiczne wspierają również inne instytucje, chociażby takie jak PGNiG czy BOŚ Bank. Oba podmioty oferują preferencyjne warunki swoim klientom. PGNiG dofinansuje kwotą nawet 3000 zł zakup kotłów – pod warunkiem, że zdecydujemy się na przejście z paliw stałych na gazowe. EKOkredyt BOŚ Banku jest wspierany dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Można go przeznaczyć chociażby na zakup kolektora słonecznego czy pompy ciepła.

Od 1 sierpnia ruszył rządowy program „Czyste powietrze”, mający na celu zmniejszenie SMOGu w kraju. Program ten będzie realizowany w latach 2018-2029, a budżet na 11 letnią działalność programu wyniesie 103 mld zł – 63,3 mld zł w formie dotacji, a 39,7 mld zł w formie pożyczek zwrotnych. Zakres działań podejmowanych w trakcie trwania projektu to m.in. dopłata do wymiany źródeł ciepła, ze starych zużytych pieców węglowych na węzły cieplne, kotły na paliwo stałe (węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne bądź pompy ciepła. Dodatkowo dotacje można wykorzystać na docieplenie budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii takich jak: kolektory słoneczne czy mikroinstalacje fotowoltaiczne.

Lato już mamy prawie za sobą, zaczynamy porządkować nasze przydomowe ogródki i palić w piecu! Prócz wspomnianych wcześniej sposobów walki ze SMOGiem, możemy oczyszczać nasze powietrze roślinami, które mamy w domu. W latach 80-tych XX wieku NASA szukała sposobu na oczyszczanie powietrza na statkach kosmicznych. W tym celu wytypowała 18 roślin, których właściwości poprawiają stan powietrza w naszym otoczeniu. Przygotowałem właśnie taką broszurę wskazującą, które rośliny warto posiadać w domu, aby mieć lepsze samopoczucie. Pewnie większość z tych roślin jest wam znana, ale czy wiedzieliście, że mają taki dobry wpływ na nasze powietrze? Sprawdźcie sami! Zapraszam do ściągnięcia bezpłatnej broszury „18 roślin walczących ze smogiem” ze strony www.pilabezsmogu.pl

Jacek Bogusławski