Wypadek na nartach – kiedy nie dostaniesz odszkodowania?

silesian

Bez względu na porę roku, w której planujemy jazdę na nartach, zawsze należy pamiętać o ubezpieczeniu. A najważniejszym elementem, na który powinniśmy zwrócić uwagę przed zakupem polisy są wyłączenia wymienione w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) przez towarzystwo.

Wyłączenia w umowie ubezpieczenia to takie zdarzenia szkodowe, za które ubezpieczyciel nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Lista takich sytuacji jest dostępna w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia) umowy ubezpieczeniowej.

Jedną z podstawowych czynności przed zakupem polisy powinno być szczegółowe zapoznanie się z OWU. Katalog wyłączeń jest zróżnicowany i zależy od towarzystwa. Przeanalizowanie tej części warunków umowy pozwoli w przyszłości uniknąć przykrych sytuacji, na przykład niespodziewanej odmowy wypłacenia odszkodowania.

Ważne jest również to, że polisa ubezpieczeniowa jest w świetle prawa umową. Jej zakup oznacza zgodę ze wszystkimi warunkami. Nieznajomość niektórych z nich może skutkować beztroskim zachowaniem ubezpieczonego w sytuacji, kiedy trzeba zachować szczególną ostrożność. W efekcie zakład ubezpieczeniowy może to uznać za zdarzenie, do którego doszło w wyniku rażącego niedbalstwa. Oznacza to brak wypłaty świadczeń.

Żeby na pewno otrzymać odszkodowanie…

Jeżeli chcemy otrzymać odszkodowanie za wypadek odniesiony podczas jazdy na nartach czy snowboardzie, musimy okazać towarzystwu wszystkie rachunki wydatków poniesionych w wyniku zdarzenia szkodowego.

Pamiętajmy, że należy bezwzględnie otrzymać od lekarza opis urazów. Musi go dostarczyć specjalista, który zajmował się osobą poszkodowaną. Należy zwrócić uwagę, żeby w zaświadczeniu lekarskim znajdowały się wszystkie daty i pieczątki.

Na wszelki wypadek przed zakupem polisy należy się upewnić, że ubezpieczenie obejmuje ochronę przed wypadkami w trakcie uprawiania sportów/ Dlatego, ponieważ niektóre ubezpieczenia narciarskie są przeznaczone dla profesjonalnych narciarzy, a inne z kolei – dla amatorów. Dla przykładu można sprawdzić ubezpieczenia na narty z wakacyjnapolisa.pl.

Bez względu na to, w jakim charakterze będziemy jeździć na nartach (zawodowo czy amatorsko), pamiętajmy, że wszelkie usługi medyczne za granicą są bardzo kosztowne. Np. hospitalizacja w krajach należących do Unii Europejskiej może kosztować powyżej 20 tys. euro, a transport helikopterem do szpitala – około 4 tys. Euro.

W związku z tym przed zakupem polisy należy sprawdzić

– do jakiej kwoty polisa pokrywa koszty leczenia (KL)? Jeśli suma KL wydaje się zbyt niska, można wybrać ofertę z wyższą. Na ogół na wyjazd na narty dla turystów, nie zawodowców, w zależności od kraju, wystarcza suma KL od 20 do 40 tys. euro.

– wysokość ubezpieczenia NNW (Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków). Dana kwota zależy od wybranej oferty. Suma ubezpieczenia NNW wynosi na ogół do 100 tys. złotych i jest to kwota, którą zalecają eksperci finansowi.

Sytuacje, w których ubezpieczenie nie zadziała

Wbrew pozorom wyłączenia od odpowiedzialności to są przypadki wynikające z winy okoliczności albo samego ubezpieczonego. Ich lista nie jest duża, ale bardzo łatwo możemy pod nie “podpaść”. Jakie zatem są to zdarzenia, w których zakład uchyli się od wypłacenia odszkodowania?

Jazda w niedozwolonych miejscach

Tak, jak wspomnieliśmy wyżej, zwykła polisa narciarska jest przeznaczona dla amatorów. Ochrona obejmuje tylko te zdarzenia szkodowe, które miały miejsce podczas zwykłego, hobbystycznego narciarstwa.

Takie osoby, jeśli w razie wypadku chcą otrzymać odszkodowanie, nie mogą się poruszać po trasach przeznaczonych dla zawodowców. Ubezpieczenie takich miejsc nie obejmuje.

Wbrew zakazom lekarzy

Zakład ubezpieczeniowy odmówi wypłaty odszkodowania jeśli się okaże, że zdecydowaliśmy się na wyjazd wbrew zakazowi lekarza (np. jesteśmy zaraz po poważnej operacji czy zażywamy jakieś leki). Jest to wyjazd na własną odpowiedzialność, dlatego świadczenia takim osobom nie przysługują.

Ponadto niestosowanie się do zaleceń lekarzy w trakcie pobytu (np. zbytnie obciążanie się, jazda bez ciepłego ubrania itd.) również poskutkuje odmową wypłaty odszkodowania.

Pod wpływem alkoholu i środków odurzających

Na szczególną uwagę zasługują sytuacje, które miały miejsce, kiedy ubezpieczony znajdował się pod wpływem alkoholu, narkotyków i jakichkolwiek innych środków odurzających.

Niezależnie od tego, gdzie i w jakich okolicznościach oraz z czyjej winy doszło do zdarzenia szkodowego, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania.

Rażące niedbalstwo i animusz

Podobnie jak w przypadku alkoholu, na odszkodowanie nie ma co liczyć, jeśli do wypadku doszło w wyniku rażącego nieprzestrzegania przepisów na stoku czy ewidentnego niedbalstwa (np. jazda bez kasku, korzystanie z niesprawnego sprzętu).

Nie należy się również wdawać w bójki, brać udział w akcjach protestacyjnych, strajkach czy działaniach wojennych. Także próby samobójcze lub popełnienie przestępstwa wyklucza wszelkie możliwości otrzymania odszkodowania.

Czy wyłączenia zawsze są takie same?

Możemy porównać ubezpieczenie turystyczne z wakacyjnapolisa.pl i przekonać się, że sytuacje, za które towarzystwo ubezpieczeniowe nie ponosi odpowiedzialności, na ogół są podobne. Warto jednak mimo wszystko dobrze się z nimi zapoznać, żeby się później nie okazało, że wrócimy z wakacji z jeszcze bardziej nadszarpniętym budżetem, niż przed wyjazdem.