„Wyprawa – PoPrawa” – sprawy gminy w Twoich rękach!

wyprawa_poprawa

Z dniem 1 lutego 2015 roku weszła w życie kolejna zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w polskich gminach. W województwie wielkopolskim za porządek, dzikie wysypiska, czy brak pojemników do segregacji w 226 gminach odpowiadają określeni przedstawiciele. Niestety mieszkańcy nadal nie wiedzą, w jakim zakresie ich gminy zarządzają odpadami. Wskazując, że poza obowiązkami, obywatele mają również prawa, Fundacja Nasza Ziemia rusza z 22. edycją Sprzątania Świata pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”.

Po zmianach „ustawy śmieciowej” to gmina jest odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów komunalnych oraz czystość w gminach. Kolejna nowelizacja porządkuje system, ale świadomość społeczna dotycząca praw i obowiązków tak urzędów gmin, jak i mieszkańców jest nadal niewielka. Dlatego, poprzez akcję Sprzątania Świata – Polska 2015, pod hasłem „Wyprawa – PoPrawa”, Fundacja Nasza Ziemia chce zwrócić uwagę na rolę, jaką każdy może odegrać w tworzeniu i funkcjonowaniu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

„Ważne jest, abyśmy wszyscy wiedzieli, że poza obowiązkami, mamy również prawa oraz umieli i chcieli z nich korzystać. Możemy na przykład monitorować, jak działają firmy wywożące odpady, czy nie powstają dzikie wysypiska lub lokalizować zaśmiecone miejsca – i zgłaszać to swojemu urzędowi gminy. To proste działania, które każdy z nas może wykonywać nawet podczas wypoczynku – choćby na rodzinnej wycieczce rowerowej. Pomocna będzie w tym przygotowana przez Fundację aplikacja mobilna „rEKOnesans” – komentuje Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Już 22 kwietnia (środa), z okazji Światowego Dnia Ziemi, Fundacja Nasza Ziemia uruchomi specjalną aplikację mobilną „rEKOnesans”, a wolontariusze Fundacji wyjdą na ulice Warszawy, by przeprowadzić pierwszą „Wyprawę – PoPrawę”.

Dzięki aplikacji mobilnej „rEKOnesans”, każdy będzie mógł przeprowadzać zwiady w terenie, służące zbieraniu informacji dotyczących utrzymania czystości i porządku w gminach oraz sygnalizować problemy takie, jak:
•    brak koszy na odpady
•    dzikie wysypiska
•    śmieci na poboczach dróg
•    brak pojemników do segregacji

Aplikacja przybierze formę gry, zabawy zawierającej m.in. licznik kilometrów spędzonych na patrolowaniu otoczenia, a także część poradnikową „Świadomi w środowisku” z informacjami o tym, jak można włączyć się we współtworzenie lokalnego systemu gospodarki odpadami. Stworzona zostanie również baza kontaktów do osób bezpośrednio odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w danym urzędzie gminy lub do jednostek, którym gmina przekazała te zadania.

– Jak podkreślają samorządy, aktualnie najważniejsza jest edukacja i rzetelna informacja na temat gospodarki odpadami na terenie danej gminy. Celem akcji „Wyprawa – PoPrawa” jest zachęcenie do współodpowiedzialności za miejsce, w którym żyjemy i zaangażowanie w działania na rzecz poszanowania lokalnego środowiska. Z kolei aplikacja „rEKOnesans” ułatwi dostęp do najważniejszych informacji oraz da możliwość zgłaszania zaobserwowanych w swoim otoczeniu problemów. Pomoże to nam stworzyć ogólnopolski raport o stanie gospodarki odpadami i stanie czystości w polskich gminach – mówi Sławek Brzózek, Prezes Zarządu Fundacji Nasza Ziemia.

Partnerami akcji są: PGL Lasy Państwowe, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA oraz Kancelaria Górnicki Durowicz Badowska-Domagała.

Paulina Czaplińska
Biuro Prasowe kampanii „Wyprawa-PoPrawa”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *